Aktuální semináře

vyuka-seminarAktuální semináře Vám poskytují příležitost seznámit se s novinkami a legislativními změnami, k nimž dochází v oborech – účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Přednášející lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, přednášejí příjemnou a srozumitelnou formou, jejich výklad zahrnuje příklady z praxe.

Cíl kurzu Termíny kurzu

Seminář o finanční gramotnosti, který pořádá naše vzdělávací centrum ve spolupráci s autorem knihy „Nemějte strachy o svoje prachy“. Zúčastnit se jej můžete zdarma.

Více o kurzu
Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámit se s aktuálními změnami v daňové oblasti od 1.7.2017, kdy konečně vstoupily v platnost novely zákona o dani z příjmů a DPH.

Více o kurzu
Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
1 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se s problematikou zdravotního pojištění a získáte komplexní informace z této oblasti. Výuka obsahuje příklady z praxe a popis správných postupů při řešení konkrétních situací.

Více o kurzu
8. 11. 2017
6. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se seznámíte se změnami, které v oblasti zdravotního pojištění nastanou v roce 2018. Připomenete si také úpravy, k nimž došlo v roce 2017. Lektor kurzu je zkušený odborník pro zmíněnou oblast, přednáška obsahuje příklady z praxe a nástin řešení problémových situací.

Více o kurzu
9. 11. 2017
6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se seznámíte se základy pracovního práva z pohledu personalisty. Zaměříte se na témata – pracovněprávní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní doba. Dále se budete věnovat problematice BOZP a ochraně osobních údajů.

Více o kurzu
6. 10. 2017 – 26. 10. 2017
15. 11. 2017 – 7. 12. 2017
5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se zákonem o DPH a naučíte se získané poznatky aplikovat v praxi. Dozvíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.

Více o kurzu
1. 11. 2017 – 9. 11. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Posluchači kurzu získají znalosti potřebné pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Probíranou látku procvičujeme v rámci výuky na konkrétních příkladech z praxe.

Více o kurzu
18. 10. 2017 – 26. 10. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe.

Více o kurzu
13. 11. 2017 – 22. 11. 2017