Aktuální semináře

vyuka-seminarAktuální semináře Vám poskytují příležitost seznámit se s novinkami a legislativními změnami, k nimž dochází v oborech – účetnictví, daně, mzdy, podnikání. Přednášející lektoři jsou zkušení odborníci pro danou oblast, přednášejí příjemnou a srozumitelnou formou, jejich výklad zahrnuje příklady z praxe.

Cíl kurzu Termíny kurzu

Seminář o finanční gramotnosti, který pořádá naše vzdělávací centrum ve spolupráci s autorem knihy „Nemějte strachy o svoje prachy“. Zúčastnit se jej můžete zdarma.

Více o kurzu
Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
1 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se s problematikou zdravotního pojištění a získáte komplexní informace z této oblasti. Výuka obsahuje příklady z praxe a popis správných postupů při řešení konkrétních situací.

Více o kurzu
9. 2. 2018
9. 3. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2018. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Kurz obsahuje prostor pro dotazy posluchačů.

Více o kurzu
22. 1. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seminář bude věnován přehledu změn, které nabudou účinnosti k 1. 1. 2018. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd.

Více o kurzu
Pro tento kurz nejsou zatím žádné termíny
Lektoři: Jan Svatoň
6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se seznámíte se základy pracovního práva z pohledu personalisty. Zaměříte se na témata – pracovněprávní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní doba. Dále se budete věnovat problematice BOZP a ochraně osobních údajů.

Více o kurzu
15. 2. 2018 – 7. 3. 2018
15. 3. 2018 – 5. 4. 2018
5 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se zákonem o DPH a naučíte se získané poznatky aplikovat v praxi. Dozvíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.

Více o kurzu
8. 3. 2018 – 16. 3. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Posluchači kurzu získají znalosti potřebné pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Probíranou látku procvičujeme v rámci výuky na konkrétních příkladech z praxe.

Více o kurzu
8. 2. 2018 – 14. 2. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe.

Více o kurzu
16. 2. 2018 – 28. 2. 2018