Kurzy Mzdové účetnictví

Studenti při výuce

Studenti při výuce

Kurzy Mzdového účetnictví zahrnují mzdovou a personální agendu, výpočet mezd, srážek, daní a jiných odvodů. Součástí výuky jsou také pracovněprávní vztahy, zdravotní, sociální a důchodové pojištění a další témata. Kurzy vedou odborníci a praktici. Probíranou látku v rámci výuky procvičujeme na příkladech.

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni na úřadu práce mají možnost absolvovat rekvalifikační kurz ZDARMA. Přečtěte si jak postupovat.

Na rekvalifikační kurzy z oblasti mzdového účetnictví se vztahuje právě probíhající akce NIŽŠÍ CENA O 20%.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví pro praxi se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 26. 10. 2017
2. 11. 2017 – 30. 11. 2017
1. 12. 2017 – 21. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění. Budete provádět výpočet mezd. Vyčíslíte cestovní náhrady. Získáte znalosti z oblasti daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci v oboru mzdového účetnictví. V kurzu Vás naučíme nejen teoretické účtování, ale zároveň vše procvičíme na praktických příkladech s využitím mzdového počítačového programu POHODA.

Více o kurzu
3. 10. 2017 – 26. 10. 2017
2. 11. 2017 – 30. 11. 2017
1. 12. 2017 – 21. 12. 2017
1 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Seznámíte se s problematikou zdravotního pojištění a získáte komplexní informace z této oblasti. Výuka obsahuje příklady z praxe a popis správných postupů při řešení konkrétních situací.

Více o kurzu
8. 11. 2017
6. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese personalista/personalistka. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – personální management, personální činnosti, pracovní právo, personální administrativa. Kurz obsahuje témata – výběr a přijímání pracovníků, vzdělávání a osobní rozvoj, vznik a ukončení pracovního poměru, sociální a zdravotní pojištění, ochrana osobních údajů, využití počítače v praxi a další.

Více o kurzu
7. 9. 2017 – 23. 10. 2017
5. 10. 2017 – 22. 11. 2017
6. 11. 2017 – 18. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu získáte znalost využití účetního programu POHODA v oblasti mzdového účetnictví. Osvojíte si práci s účetním programem, vyzkoušíte si jeho užívání na konkrétních příkladech z praxe.

Více o kurzu
24. 10. 2017 – 26. 10. 2017
28. 11. 2017 – 30. 11. 2017
19. 12. 2017 – 21. 12. 2017
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se seznámíte se změnami, které v oblasti zdravotního pojištění nastanou v roce 2018. Připomenete si také úpravy, k nimž došlo v roce 2017. Lektor kurzu je zkušený odborník pro zmíněnou oblast, přednáška obsahuje příklady z praxe a nástin řešení problémových situací.

Více o kurzu
9. 11. 2017
6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se seznámíte se základy pracovního práva z pohledu personalisty. Zaměříte se na témata – pracovněprávní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní doba. Dále se budete věnovat problematice BOZP a ochraně osobních údajů.

Více o kurzu
6. 10. 2017 – 26. 10. 2017
15. 11. 2017 – 7. 12. 2017