Kurzy Personalistika

Naše učebna

Naše učebna

Naše kurzy personalistiky Vám poskytnou ucelené znalosti z oblastí – získávání a výběr pracovníků, osobní rozvoj, plánování kariéry, motivace, vzdělávání, hodnocení a odměňování pracovníků, pracovní právo…

Náš rekvalifikační kurz Personalistika pro praxi obdržel akreditaci MŠMT ČR a splňuje kvalifikační standardy MPSV ČR. Trvá 1 až 2 měsíce a můžete v něm získat kvalifikaci pro povolání personalista / personalistka.

Rekvalifikační kurz Personalistika pro praxi má k dispozici e-learning, který Vám umožní opakovat si probranou látku z pohodlí domova, kanceláře a usnadní Vám tak přípravu na závěrečnou zkoušku.

Pořádáme pravidelně zkoušku profesní kvalifikace z oboru personalistika.

Rekvalifikační kurz lze získat ZDARMA, pokud jste registrováni na úřadu práce.

Přečtěte si články z oblasti personalistiky na našem blogu.

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu získáte znalosti potřebné pro vykonávání profese personalista/personalistka. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – personální management, personální činnosti, pracovní právo, personální administrativa. Kurz obsahuje témata – výběr a přijímání pracovníků, vzdělávání a osobní rozvoj, vznik a ukončení pracovního poměru, sociální a zdravotní pojištění, ochrana osobních údajů, využití počítače v praxi a další.

Více o kurzu
8. 1. 2018 – 22. 2. 2018
6. 2. 2018 – 22. 3. 2018
6. 3. 2018 – 18. 4. 2018
6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Vám poskytne znalosti z oblastí – získávání a výběr zaměstnanců, pracovní motivace, řízení a plánování kariéry, řešení konfliktů na pracovišti.

Více o kurzu
1. 2. 2018 – 5. 2. 2018
1. 3. 2018 – 5. 3. 2018
3. 4. 2018 – 6. 4. 2018
4 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz Vám poskytne informace o personálních činnostech – popisy pracovních míst, vedení osobních spisů zaměstnanců, vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců.

Více o kurzu
6. 2. 2018 – 8. 2. 2018
6. 3. 2018 – 8. 3. 2018
6 000 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

V kurzu se seznámíte se základy pracovního práva z pohledu personalisty. Zaměříte se na témata – pracovněprávní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní doba. Dále se budete věnovat problematice BOZP a ochraně osobních údajů.

Více o kurzu
15. 2. 2018 – 7. 3. 2018
15. 3. 2018 – 5. 4. 2018
Cíl kurzu Termíny kurzu

Naučit se základní pravidla písemné komunikace včetně správné grafické i stylistické úpravy. Seznámit se se základy evidence a archivace.

Více o kurzu
24. 1. 2018 – 26. 1. 2018
22. 2. 2018 – 26. 2. 2018
22. 2. 2018 – 26. 2. 2018
22. 3. 2018 – 26. 3. 2018
Lektoři: Tomáš Parašín