Daňový specialista

Kategorie:
Kurzy Daně Rekvalifikační kurzy

Cena kurzu:

19 000 Kč-20 %
15200 Kč (Osvobozeno od DPH)
nebo zdarma přes úřad práce  Vybrat termín a objednat

Aktuální akce

 • Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20%. Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Původní cena kurzu: 19 000 Kč. Nová cena: 15 200 Kč. Ušetříte: 3 800 Kč. 
 • Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost studovat celý kurz ZDARMA.
 • Vyzkoušejte naší ukázkovou hodinu zdarma.

Akreditace kurzu

Cíle kurzu:

V kurzu Daňový specialista se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list). Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce.
 • Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým a účetním zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.

Co vám kurz přinese:

 • Porozumíte všem hlavním daňovým předpisům. Osvojíte si problematiku DPPO, DPFO a DPH . Seznámíte se s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
 • Absolventi kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z několika oblastí, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Vysvětlíme Vám jednotlivé postupy, které si budete dále osvojovat na praktických příkladech.

 1. Daň z příjmů fyzických osob: Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 – 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence
  • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO – Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
  • Příjmy ze závislé činnosti – Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
  • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence – principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
  • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance) – Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
  • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO
 2. Daň z příjmů právnických osob: Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad
  • Základní principy zdaňování a placení DPPO – Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky – §20 ZDP, Slevy na dani – §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
  • Dlouhodobý majetek a leasing v daních – Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
  • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim – Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
  • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO
 3. Majetkové daně, Správa daní – Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně
 4. Daň z přidané hodnoty: Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)
  • Předmět daně, základní pojmy, registrace – Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
  • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb – Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
  • Daňové doklady, základ a sazby daně – Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
  • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně – Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
  • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Poznámka: Kurz je možné absolvovat také po jednotlivých modulech. Zajímají Vás jen některé tématické okruhy tohoto kurzu? Objednejte si pouze je.

Studijní materiály:

Náš odborný tým pro Vás připravil skripta k výuce. Podívejte se na jejich ukázku.

Čas výuky:

Kurz je dopolední – výuka probíhá od 8:00 do 14:40 hodin s přestávkou na oběd (30 minut).

Celkový počet vyučovacích hodin: 120

Doklad o absolvování:

Absolventi kurzu získají Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Náš tip:

Přečtěte si články, které pro vás pravidelně přinášíme v rubrice Postřehy daňové poradkyně. Najdete v nich aktuální informace z oblasti daňové problematiky.

Foto z kurzů

Reference:

V kurzu Daňový specialista jsem získala srozumitelné, přesné, věcné, souvisle navazující informace. Kurz určitě doporučuji dalším posluchačům!

Konrádová Jaroslava, Korado11(zavinac)seznam.cz

Kurz doporučuji, byl vynikající. Získala jsem ucelené povědomí o problematice daní. Lektoři mají výborný přístup a jejich přednášky byly skvělé.

Ivana Drahošová, i.drahos(zavinac)volny.cz

Kurz je velmi komplexní, obsahuje hodně procvičování. Líbilo se mi kombinování tematických bloků. Děkuji 🙂

Michaela Rybová, rybicky21(zavinac)gmail.com

Byla jsem spokojená s úrovní celé výuky. Názorný, srozumitelný výklad, procvičování na příkladech. Lektoři byli skvělí, ochotní odpovídat veškeré dotazy, oceňuji jejich vysokou odbornost.

Iveta Mudrová, veita(zavinac)seznam.cz

Kurz byl velmi zajímavý a přínosný. Všechny lektorky přednášely srozumitelně a zajímavě.

Mgr. Eduard Navara, e.navara(zavinac)eduadr-navara.cz

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, ulice Bělehradská 77, Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 2. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.


Cena kurzu

19 000 Kč-20 %
15200 Kč (Osvobozeno od DPH)

Místo konání

Centrum služeb pro podnikání, Bělehradská 77, Praha 2 (Mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru - mapa)


Termíny

 • 17. 10. 2017 – 27. 11. 2017   (8 – 14:40 hodin)
  Úvod do daní 17. října, Daň z příjmů fyzických osob 18., 19., 25. a 26. října, Daň z přidané hodnoty 1., 2., 6., 7. a 9. listopadu, Daň z příjmů právnických osob 13., 14., 16., 21. a 22. listopadu, Písemný test 27. listopadu (9 - 11 hodin) Objednat
   
 • 6. 2. 2018 – 20. 3. 2018   (8 – 14:40 hodin)
  Úvod do daní 6. února, Daň z příjmů fyzických osob 8., 9., 13., 14. února , Daň z příjmů právnických osob 16., 20., 21., 27., 28. února, Daň z přidané hodnoty 13., 14., 16., 19., 20. března, Písemný test 22. března (9 - 11 hodin) Objednat