Asistent/ka s výukou angličtiny – rekvalifikační kurz

Pro všechny zájemce, kteří se ucházejí o práci v administrativě a současně se chtějí naučit mluvit anglicky je určen náš rekvalifikační kurz Asistent nebo asistentka s výukou angličtiny.

Kurz může být prvním krokem na cestě k získání pracovního uplatnění podle vašich představ, nebo třeba jen zajímavou a užitečnou možností vašeho dalšího osobního rozvoje. Jak praví moudrý citát „Štěstí přeje připraveným“ a právě rekvalifikace je jednou z cest, jak rozšířit vlastní možnosti uplatnění na trhu práce. Náš kurz ani zdaleka není určen pouze pro ženy, právě naopak – mezi úspěšnými absolventy našich administrativních kurzů máme pravidelně i muže.

Komu je kurz určen:

 • Všem zájemcům, kteří v administrativě dosud nikdy nepracovali, případně těm, kteří si potřebují osvěžit a aktualizovat svoje znalosti a dovednosti.
 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je zakončen zkouškou profesní kvalifikace podle standardů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je proto vhodný pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, chtějí se naučit pracovat v oboru administrativa a získat osvědčení, které má stejnou platnost jako vysvědčení.

Co Vám kurz přinese:

 1. V první části kurzu si osvojí základy angličtiny.
 2. Následně ve druhé části kurzu získáte znalosti z oboru administrativy. Konkrétně se budete věnovat těmto oblastem:
  • Práce na počítači (vyučuje se základní obsluha aplikací MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, ale také nácvik psaní všemi deseti, práce s datovými schránkami, vyhledávání informací na internetu)
  • Komunikační dovednosti (obecné zásady e-mailové komunikace, pravidla telefonování, prezentační dovednosti, řešení konfliktů na pracovišti)
  • Zásady tvorby a stylizace pracovních písemností (probírány jsou náležitosti vytváření různých druhů obchodních, vnitropodnikových, právních a personálních písemností)
  • Společenského chování a vystupování (dozvíte se, jak vhodně reprezentovat zaměstnavatele, jaká jsou pravidla firemní kultury)
  • Řízení a organizace práce v sekretariátu (administrativní agenda, plánování schůzek pro vedoucího pracovníka a mnoho dalších zajímavých informací souvisejících s profesí asistentka a asistentky)

Kde získáte další informace?