Blíží se termín pro podání daňového přiznání za rok 2017

Patří do pravidelné rubriky

Od roku 2011 podáváme daňová přiznání k dani z příjmů každý rok přesně na apríla, tedy 1. dubna. Letos si legraci s aprílem moc v daních neužijeme, protože 1.dubna je v neděli, a to na finančních úřadech nikoho nenajdeme. Termín se posunuje na nejbližší pracovní den. Ale pozor – na pondělí 2.dubna letos připadá Velikonoční pondělí, což je svátek, a tak se termín pro podání přiznání posunuje až na úterý 3.dubna 2018. A protože Češi velmi rádi nechávají věci na poslední chvíli, je hodně pravděpodobné, že tento jarní víkend spousta fyzických osob stráví nikoliv v přírodě nebo s rodinou při oslavě velikonočních svátků, ale doma nad daňovým přiznáním.

Ten, kdo raději vyrazí na kolo nebo na procházku, by si měl daňové přiznání připravit už teď, kdy je ještě možnost opravit případné chyby. Vysvětleme si to na následujícím příkladě: pan Novák chodí do zaměstnání a zároveň pronajímá byt po babičce, který chce darovat svému synovi, až vyroste. Pan Novák ví, že příjmy z pronájmu musí zdanit a že kvůli tomu musí podat daňové přiznání a nemůže si v práci požádat o provedení ročního zúčtování záloh. Ve mzdové účtárně tedy požádá o Potvrzení příjmů ze závislé činnosti za rok 2017, pak si jednoho dešťového sobotního odpoledne začátkem března vytáhne doma složku, ve které si schovává doklady týkající se pronájmu bytu a vyplní si daňové přiznání. V pondělí 5.3. 2018 odevzdá na Finančním úřadě vyplněný formulář a s úlevou daně pustí z hlavy. Za týden ho ale zaměstnavatel pošle na školení o daňových novinkách v letech 2017 a 2018 a tam si pan Novák uvědomí, že ve svém vyplněném a odevzdaném přiznání udělal chybu – místo daňového zvýhodnění na syna ve výši 13 404 Kč použil částku platnou až pro rok 2018, a to ve výši 15 204 Kč. Tím si samozřejmě snížil svou daňovou povinnost o 1 800 Kč. Pan Novák se ale na školení dozvěděl, že se zatím nic neděje a že může svou chybu napravit – do 3.dubna 2018 napsat přiznání ještě jednou, tentokrát se správnou částkou slevy a označit přiznání jako tzv. opravné. Pokud podá toto opravné přiznání na Finanční úřad včas – tedy do výše zmíněného 3.4., tak se k tomu původnímu řádnému přiznání nepřihlíží a opravné přiznání se bere jako to správné!

Po podání opravného přiznání nenásledují žádné peněžní sankce. Pokud by si ale pan Novák uvědomil svou chybu až například 11.dubna, nemohl by už možnost opravit své přiznání využít, ale měl by povinnost podat tzv. dodatečné daňové přiznání. Tento typ daňového přiznání s sebou nese už bohužel sankci ve formě úroku z prodlení. Úrok z prodlení se uplatní za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne jejího skutečného zaplacení. Pan Novák by tedy musel co nejrychleji doplatit dlužnou daň, aby se mu úrok z prodlení nezvyšoval. Výše úroku z prodlení se odvíjí od roční výše repo sazby stanovené Českou národní bankou a zvyšuje se o 14 %. Pokud by tedy repo sazba byla stanovena na 0,75%, úrok z prodlení by byl v roční výši 14,75%. Útěchou panu Novákovi by mohl být fakt, že pokud by výše úroku z prodlení za zdaňovací období u této daně nepřesáhla 200 Kč, správce daně by úrok nevyměřil.

Co kdyby náš pan Novák na daně zapomněl a teprve až by 3.dubna večer sledoval zprávy, ve kterých by se mluvilo o přiznáních a povinnostech s nimi spojených, zjistil, že letos je mezi hříšníky i on? Měl by štěstí – od roku 2011 platí, že pokuta za opožděné podání daňového přiznání se vyměřuje až pokud zpoždění činí víc než 5 pracovních dnů. Takže by do 10. dubna musel svoje opomenutí napravit a rychle přiznání podat. Kdyby byl třeba na dovolené a vrátil se až 14.dubna, pak už by se penále nevyhnul – činilo by za každý den 0,05% stanovené daně, minimálně ale 500 Kč. Samozřejmě, pokud by neměl zaplacenou ani daň, byl by mu vyměřen i úrok z prodlení…

Z toho plyne, že je lepší na přelomu zimy a jara obětovat pár hodin daním než na jaře platit zbytečné úroky a penále! 🙂