Chcete získat zaměstnání podle Vašich představ? Připravíme Vás na novou profesi.

Absolvujte rekvalifikační kurzy v našem vzdělávacím centru. Budou přínosem pro Váš osobní i profesní rozvoj. Získáte kvalifikaci pro novou profesi, která Vám umožní pracovat v oboru, který Vás zajímá. Zvýšíte svoji šanci uplatnit se na trhu práce podle Vašich představ.

Vyberte si obor:

Co v našich rekvalifikačních kurzech získáte:

  1. Mnoho nových vědomostí – naši zkušení lektoři jsou odborníci z praxe
  2. Školící materiály ZDARMA – tyto materiály jsou nepostradatelnou pomůckou při přípravě na závěrečnou zkoušku, ale také při uplatňování nové profese v praxi
  3. Konzultace ZDARMA – poskytujeme absolventům kurzů po dobu jednoho roku od ukončení kurzu
  4. Praktické příklady – vyučovanou teorii si vyzkoušíte na příkladech z praxe.
  5. Milý a individuální přístup při výuce v malých skupinách – posluchači se u nás cítí dobře
  6. Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost získat ZDARMA celý rekvalifikační kurz
  7. Pro všechny, kteří hledají zaměstnání, jsme připravili bonusový manuál Příprava na přijímací pohovor
  8. Absolventi našich kurzů a zkoušek získají Osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v oboru

Kurzy probíhají v centru Prahy – učebny jsou snadno přístupné i pro mimopražské zájemce. Kurz trvá 1 až 3 měsíce, podle oboru a varianty studia, kterou si vyberete (dopolední, odpolední, večerní, víkendová).

Podívejte se na videa o našich kurzech.