Co dělat, když nemám na zaplacení daně?

Patří do pravidelné rubriky

Možná znáte z vlastní zkušenosti nebo ze svého okolí situaci, kdy se prostě na nějakou dobu ocitnete bez peněz… Vždy je to nepříjemná věc, která je pro podnikatele o to horší, že se například bude jednat zrovna o období, kdy by měl zaplatit nějakou daň.

Co dělat, když nemám na zaplacení daně? Nejjednodušší, ale ne nejvhodnější řešení je nedělat prostě nic a čekat, že se to nějak vyřeší. Takto se bohužel chová docela dost lidí, i když to pak pro ně představuje další komplikace v podobě placení úroků z prodlení, nepříjemné komunikace se správcem daně a možná následně i ukončení podnikání.

Tomu všemu se dá do určité míry předejít. Záleží samozřejmě na tom, jak vysoká je částka, kterou podnikatel dluží a zda se mu do budoucna podaří daň uhradit.

Ukažme si vše na příkladu pana Dvořáka, který jako fyzická osoba podniká v oblasti stavebnictví. V dubnu 2013 měl zajímavou zakázku, na které si docela vydělal, ale pak se mu už nepodařilo sehnat žádnou práci, a tak žil z výnosu té dubnové. Přišel březen 2014 a panu Dvořákovi vyšla daňová povinnost ve výši 35 000Kč. Tyto peníze v té chvíli prostě neměl, ale protože zrovna zas po dlouhé době získal zajímavou zakázku, věděl, že v dohledné době peníze na zaplacení daně mít bude.

V této chvíli bude záležet na tom, jak rychle se k penězům dostane. Pokud to bude v průběhu několika dní, může pan Dvořák využít ustanovení Daňového řádu, které umožňuje zaplatit daň bez sankce ještě pět pracovních dní po termínu podání řádného přiznání. Takže pokud má zaplatit daň v termínu 1.4.2014, pak díky víkendu se termín posune až na 8.4.2014. To už může být pro pana Dvořáka zajímavé – pokud to stihne do tohoto data, pak nebude mít sebemenší problém.

Někdy je výhodné využít služeb daňového poradce. Pokud mu pan Dvořák udělí plnou moc k odložení podání daňového přiznání do 1.7.2014 a tato plná moc je uložena u správce daně do konce března, pak už bude pan Dvořák mít peníze k dispozici a navíc získá jistotu, že přiznání je sestaveno správně. Daňoví poradci totiž v rámci své práce přiznání prověří.

Ještě jednu možnost umožňuje Daňový řád – požádat správce daně o odložení daně a její zaplacení ve splátkách. Pana Dvořáka by to stálo ještě několik stokorun na zaplacení správního poplatku, a pokud by mu správce daně vyhověl, musel by pak zaplatit ještě úrok z prodlení. Ten by byl ale mnohem nižší než v situaci, kdy by pan Dvořák hrál mrtvého brouka a daň prostě neplatil. Správce daně vyhovět bohužel nemusí, ale za pokus to určitě stojí.

V každém případě je lepší se správcem daně komunikovat. Samozřejmě, že výše uvedené situace se vztahují na všechna daňová přiznání, nejen na daň z příjmů.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Únor 2013