Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Patří do pravidelné rubriky

Dne 31. ledna se kromě přiznání k silniční dani za rok 2013 podává ještě jedno přiznání, které se týká poměrně velkého množství poplatníků – do konce roku 2013 jsme znali daň z nemovitosti, v roce 2014 podáváme přiznání k dani z nemovitých věcí.

Zákonné opatření senátu č.344/2013 změnilo nejen název daně, ale i některá ustanovení Daně z nemovitých věcí, která ovlivní již podání přiznání v lednu 2014. Změny souvisí hlavně s tím, aby se v zákoně navázalo na nový Občanský zákoník, který platí od 1.1.2014. Některé změny vyvolají nutnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí, i když poplatník žádnou nemovitost nenabyl ani nepozbyl, jiné změny vyvolají jen změnu v částce, kterou poplatníci v květnu zaplatí, ale nemusí podávat daňové přiznání – novou daň jim vyměří správce daně.

Některé změny si ukážeme na příkladě pana Nováka, který vlastní už deset let (od roku 2004) skladovací halu v Praze a tři roky (od roku 2011) také v Praze bydlí ve svém vlastním bytě 3+1. Pan Novák má skvělou paní účetní, která za něj zařídí veškeré daňové záležitosti a ta také podala v roce 2005 řádné přiznání tehdy k dani z nemovitosti a pozemek a stavbu skladovací haly zdanila. Hala měla jedno podlaží, ale v roce 2006 se do ní vestavělo další podlaží, kde jsou umístěny dvě kanceláře. Až do roku 2013 platilo, že za každé nadzemní podlaží u staveb určených k podnikání se zvyšuje sazba daně z nemovitosti o 0,75 Kč za metr čtvereční. Podle zákona o nemovitých věcech ale nově platí, že se sazba daně zvýší za každé nadzemní podlaží, až když přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy prvního nadzemního podlaží.  Paní účetní s panem Novákem na základě plánů na vestavbu podlaží pro kanceláře zjistili, že hala má 400 m2, ale kanceláře mají pouze 60 m2 – nepřesahují tedy třetinu zastavěné plochy a tím pádem se u haly nemusí další nadzemní podlaží vůbec uvádět. Pan Novák měl radost, že za daň ušetří, paní účetní už měla radost méně, protože musí do konce ledna 2014 podat dílčí daňové přiznání a změnu tam uvést.

V roce 2012 paní účetní již dílčí daňové přiznání podávala – to když si pan Novák koupil byt do svého osobního vlastnictví. Spolu s bytem, který se pro účely daně z nemovitých věcí považuje za jednotku, nabyl pan Novák v roce 2011 také podíl na pozemcích, které přesahují zastavěnou plochu domu, ve kterém se byt nachází. V roce 2012, kdy mu paní účetní jednotku danila v přiznání, musela stanovit tzv. upravenou plochu bytu koeficientem 1,2. Tento koeficient ale nezahrnoval právě ty pozemky, které přesahují zastavěnou plochu domu. Zákon o nemovitých věcech zohlední existenci tohoto společného pozemku tím, že se pro výpočet daně použije koeficient 1,22 a daň se tím nepatrně zvýší. Kdyby pan Novák nemusel podávat přiznání kvůli snížení daně ze staveb za halu, změnu ve zdanění jednotky by provedl správce daně sám a sdělil by mu to až prostřednictvím složenky v květnu tohoto roku.

Daň z nemovitých věcí obsahuje řadu dalších změn, které mají za následek podání přiznání, i řadu formálních změn. Datum pro podání na rok 2014 je pátek 31.ledna.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: leden 2014