Daně a sportovci

Patří do pravidelné rubriky

Momentálně možná spoustu letního času netrávíte u vody, ale spíš u televize sledováním přenosů z Letních olympijských her v Londýně. Napadlo vás, jak je to se zdaňovaním výher našich sportovců? 🙂

Z hlediska daňového jde o zajímavou problematiku. Určit totiž způsob, jak zdanit příjmy sportovců nemusí být vůbec jednoduché – do hry vstupují příjmy ze zaměstnání podle §6 zákona o dani z příjmů, příjmy z podnikání podle §7 nebo i příjmy ostatní podle §10 téhož zákona.

Profesionální sportovci (a těch je na olympiádě většina) mohou být ve svých klubech zaměstnaní třeba jako sportovní instruktoři nebo trenéři a pak jejich příjmy podléhají stejným odvodům a stejnému režimu jako příjmy ostatních zaměstnanců. Mnohem pravděpodobnější však bude, že sportovci budou považováni za osoby vykonávající jinou samostatně výdělečnou činnost podle §7 odst. 2 písm.b. V tomto případě se na ně vztahují pravidla podobná jako třeba u živnostníků – mohou svoje výdaje k příjmům uplatňovat ve skutečné výši a vést daňovou evidenci nebo účetnictví nebo se rozhodnout uplatňovat výdaje procentem z příjmů, tzv.paušálem. Nevyhnou se ani řešení problematiky jiných daní, např. daně silniční nebo daně darovací, popř.daně z přidané hodnoty.

Pokud bychom se měli zabývat daněmi ostatních sportovců, kteří třeba mají nějaké drobné příjmy z výher v soutěžích, ale musí vykonávat jiné povolání, aby se uživili, pak řada z nich má tyto drobné příjmy od daně osvobozené podle §4 odst. 1 písm.f) zákona o daních z příjmů – jde o částky do 10 000 Kč. Když výhra tuto částku převýší a jde o příležitostnou neboli nahodilou výhru (prostě rozhodně ne každý týden), pak se příjem daní podle § 10 a pro tyto amatéry je většinou sympatické, že tento druh příjmů nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pokud jde o dary, které sportovci mohou také často obdržet v souvislosti se svými výkony, pak si musí dát pozor na to, v jaké souvislosti dar přijímají – pokud jde o profesionála, který zdaňuje příjmy podle §7, musí takový dar zdanit jako příjem z podnikání. Pokud jde o amatéra, který obdrží dar výjimečně, pak zdanění podléhá dani darovací. Nesmí se ale jednat o situaci, kdy je poskytnutí daru podmíněno propagací dané firmy nebo osoby, která dar poskytla – pak jde o tzv. protiplnění, nejedná se o dar a daní se podle toho, jak sportovec daní i jiné své příjmy ze sportování…

No a pokud sportovec obdrží peníze za výhru v zahraničí od zahraniční osoby, pak se do celé problematiky musí zahrnout i to, kde daný sportovec daní své celosvětové příjmy: jestli je daňový rezident České republiky a daní vše v Česku nebo naopak bydlí v zahraničí, ačkoliv má české občanství a pak daní vše v cizině…

Sportovci teď mají jiné priority než řešit, jak zdanit – důležité je nejdřív něco vyhrát! 🙂

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Srpen 2012