Daňová evidence a zálohy

Patří do pravidelné rubriky

Rok 2013 s vysokou pravděpodobností přinese řadu změn v daňových zákonech. Podíváme se na jednu změnu v zákoně o DPH, která na sebe nijak výrazně neupozorňuje, ale přesto bude pro fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci znamenat dost rozdílný přístup k řešení daného problému – zaměříme se na zdaňování záloh daní z přidané hodnoty.

Ukažme si rozdíl ve zdaňování záloh v roce 2012 a 2013 na příkladě:

  • Pan Novák je podnikatel, čtvrtletní plátce DPH a své výdaje prokazuje ve skutečné výši, vede daňovou evidenci. V říjnu 2012 uzavřel smlouvu na dodání zboží s panem Dvořákem, kterého ale do té doby neznal. Protože šlo o obchod pro pana Nováka velmi významný, v částce 600 000 Kč včetně DPH 20%, domluvil se s panem Dvořákem pro jistotu na platbě zálohy předem ve výši 50%. Novák tedy vystavil zálohovou fakturu na celkovou částku 300 000 Kč a Dvořák mu ji 1.11.2012 uhradil převodem na účet. Pan Novák si oddechl, že zřejmě půjde o poctivého obchodního partnera, žádané zboží obstaral a 21.11.2012 panu Dvořákovi vše dodal. Věděl, že do 15 dnů od dodání zboží musí vystavit konečnou fakturu, běžný daňový doklad a k tomuto datu odvést daň. Pan Novák dodal zboží v ceně bez daně ve výši 500 000 Kč, což odpovídá částce základu daně a vypočítal 20% DPH ve výši 100 000Kč, celková částka faktury byla tedy 600 000Kč. Na daňovém dokladu ale nezapomněl odpočítat zálohu 300 000Kč, kterou již dostal předem a po panu Dvořákovi tedy žádal doplatek ve výši 300 000 Kč. Doplatek mu Dvořák uhradil 5.12.2012.
  • Pan Novák byl spokojený a ještě před svátky odnesl své doklady paní účetní, která mu vede daňovou evidenci. Při řeči se jí o výše uvedeném obchodu zmínil a paní účetní mu hned oznámila, že od nového roku to bude se zálohami jinak a vše mu vysvětlila.

Dejme tomu, že je o rok později, výše daně zůstává ve výši 20% a pan Novák s panem Dvořákem uzavřou smlouvu o dodání zboží v říjnu 2013. Novák vystaví zálohovou fakturu ve výši 300 000 Kč 29.10.2013 a Dvořák ji 1.11.2013 uhradí. Zatímco vloni se Novák věnoval po přijetí peněz jen obstarání zboží, bude mít nyní do 15 dnů po přijetí platby předem povinnost vystavit daňový doklad na přijatou zálohu. Protože si zálohu sjednali předem v úrovni bez daně (řekli si, že Novák chce od Dvořáka 50% z hodnoty zboží bez daně), musí být na daňovém dokladu stanoven základ daně ve výši 250 000 Kč a daň 20% ve výši 50 000Kč. Jde o výpočet daně tzv. zdola podle §37 odst.1 zákona o DPH. Pokud by si výši zálohy sjednali předem v úrovni včetně daně (řekli by, že Novák chce od Dvořáka 50% z celkové částky sjednaného obchodu), výpočet by byl o něco složitější – základ daně by se podle §37 odst.2 zákona o DPH vypočítal takto: 300 000 Kč (cena včetně DPH) krát koeficient (ten se odvíjí od příslušné sazby daně, pokud by byla sazba 20%, byl by koeficient 0,1667). Pan Novák má tedy povinnost z platby přijaté předem odvést daň na výstupu v tom zdaňovacím období, kdy platbu obdržel, tedy za 4. čtvrtletí 2013. Pokud by zboží dodal do konce roku 2013, povinnost uvést daň na výstupu ze zbývající části sjednané ceny by měl také za 4. čtvrtletí 2013. Pokud by ale zboží dodal například 5. ledna 2014, měl by povinnost vystavit konečný daňový doklad až k tomuto datu. Jak by takový doklad vypadal? Novák by nejdřív na fakturu uvedl celkovou částku dodaného zboží celkem, tedy základ daně 500 000 Kč a DPH 20% 100 000Kč. Od základu daně by odečetl hodnotu z daňového dokladu na přijatou platbu předem, tedy 250 000Kč a od výše daně by odečetl výši daně také podle daňového dokladu na přijatou platbu předem, tedy 50 000Kč. V daňovém přiznání za 1. čtvrtletí 2014 by na výstupu odvedl zbývající část daně ve výši 50 000 Kč.

Pan Novák si jenom povzdychl a vzpomněl si, že to už tady bylo – v roce 2004 s přijetím nového zákona o DPH č.235/2004 měli povinnost zdaňovat platby přijaté předem všichni bez ohledu na způsob uplatňování výdajů, od roku 2005 tuto povinnost měli pouze ti, co vedli účetnictví, ostatní nesměli a od roku 2009 si ti, co vedou daňovou evidenci nebo uplatňují výdaje paušálem mohou vybrat, buď zdaňují, nebo ne. Takže se kruh uzavřel a jsme znovu na začátku.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Listopad 2012