Dárek pro posluchače rekvalifikačních kurzů účetnictví

Abychom posluchačům rekvalifikačních kurzů z oblasti účetnictví usnadnili studium i následnou účetní praxi, poskytujeme jim jako dárek publikace.

1) Daňové zákony

  • Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně, a daňový řád. Nově je zařazen také zákon o dani z hazardních her.
  • Autorkou publikace je Hana Marková. Vydalo nakladatelství: Grada.

2) Účetnictví podnikatelů

  • Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů.
  • Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
  • Vydalo nakladatelství: Sagit.

3) Vzorový účtový rozvrh

  • Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení účtového rozvrhu podnikatelů.
  • Obsahuje syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění.
  • Vydalo nakladatelství: Sagit.