Jak efektivně vypracovat SWOT analýzu

Velmi populárním prostředkem podnikové analýzy a současně nástrojem strategického plánování je tzv. analýza SWOT. Jejím prostřednictvím zmapujete současný stav společnosti, projektu nebo podniku, jak z vnějšího, tak vnitřního pohledu. Vedle vnitřní analýzy silných a slabých stránek, prozkoumáte také vnější příležitosti a hrozby.

swot_buzan

Myšlenková mapa znázorňující SWOT analýzu (Tony Buzan).

Anglická zkratka SWOT vychází z anglických označení pro silné stránky (strenghts), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Zatímco silné a slabé stránky se týkají přímo vaší společnosti, příležitosti a hrozby přicházejí zvenčí.

Využití a hlavní přínos SWOT analýzy

 • Sestavování plánů využívajících silných stránek a minimalizujících slabé stránky firmy, které současně využívají příležitostí na trhu a vyhýbají se hrozbám, nebo alespoň zmírňují jejich dopad.
 • Pravidelné hodnocení firemní strategie.
 • Příprava projektů a jejich strategické plánování.
 • Týmová spolupráce jednotlivých oddělení firmy.

Analýza vnitřního prostředí

 • Zdroje
 • Schopnosti
 • Reputace
 • Odlišení se od konkurence
 • Zákaznický servis
 • Efektivita
 • Konkurenční výhody
 • Poloha
 • Obchodní partnerství

Analýza vnějšího prostředí

 • Spojení firem
 • Nové produkty
 • Nové distribuční kanály
 • Rozvoj trhu
 • Nové segmenty
 • Zisky (nalezení nových zdrojů)
 • Regulace

Výše uvedené faktory analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsou pouze ilustrační a rozhodně se nejedná o kompletní výčet. Důležité je uvědomit si, že některé faktory se týkají více než jedné oblasti analýzy SWOT a myšlenkové mapy vám pomohou je prozkoumat z různých úhlů a perspektiv. V některých okamžicích se tak příležitosti mohou například stát hrozbami. Nové segmenty trhu budou například ovládnuty konkurenty a vaše postavení na trhu bude oslabeno. Nebo naopak hrozby se mohou stát příležitostmi. Například pokud konkurenční firma otevře nový segment trhu, který se nějak dotýká vašeho produktu, otevře se vám tak nový trh, na němž můžete své zboží nebo služby nabízet.