Elektronická komunikace se státní správou v roce 2015

Patří do pravidelné rubriky

Pan Novák se v závěru každého roku setkává se svou účetní v kavárně, aby neformálně před svátky probrali novinky, které je čekají v dalším roce. Velmi se jim to osvědčilo, protože se ještě nikdy nestalo, že by si neměli o čem povídat.

Letos pana Nováka zaujala informace, že od 1.1.2015 bude povinnost komunikovat s finančním úřadem pouze prostřednictvím datové schránky a že pokud tak neučiní, čeká ho pokuta.

Pan Novák je podnikatel a datovou schránku si zřídil již v roce 2012, ale aktivoval ji až koncem roku 2013. Tehdy se dozvěděl, že jako plátce DPH fyzická osoba s obratem vyšším než 6 000 000 Kč musí podávat od roku 2014 přiznání pouze elektronicky. Zvykl si na to poměrně rychle a nakonec byl docela rád, že nemusí jezdit s přiznáním osobně na podatelnu finančního úřadu.

Nicméně v roce 2015 takto elektronicky bude muset podat i přiznání k dani silniční a hlavně do 1.4.2015 i přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Může za to novela daňového řádu, která zpřesnila podmínky pro elektronická podávání daňových přiznání. Pokud by se chtěl pan Novák této povinnosti vyhnout, musel by svou datovou schránku deaktivovat, protože povinnost elektronicky komunikovat se týká jen těch, kdo mají datovou schránku aktivní, zpřístupněnou.

Kdyby snad pan Novák chtěl například přiznání k dani z příjmů podat jako obvykle v listinné podobě, riskoval by pokutu ve výši 2 000 Kč. Tato pokuta naběhne automaticky tomu, kdo nepodal elektronicky a přitom měl. Pokud by někdo tuto svou povinnost porušoval opakovaně a ztěžoval by práci finančního úřadu, mohl by zaplatit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Pan Novák si s paní účetní pro jistotu zrekapituloval, čeho se elektronická podání pro finanční úřad týkají:

  • přihlášek k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádných daňových přiznání,
  • dodatečných daňových přiznání.

Přiznání lze doručit i jinou elektronickou cestou než datovou schránkou, ale pak musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Protože je pan Novák od roku 2013 i zaměstnavatelem, zajímalo ho, jestli má povinnost komunikovat elektronicky i s ČSSZ, protože o tom od roku 2013 hodně slyšel. Původně měla povinná elektronická komunikace s ČSSZ fungovat od 1.1.2013, pak byla odložena na 1.1.2014, ale ještě v průběhu roku 2013 byla schválena novela, která tuto povinnost posunula na 1.1.2016. Pan Novák s tím byl srozuměn, ale paní účetní ho překvapila: Novelou zákona o daních z příjmů, která byla již zveřejněna ve Sbírce zákonů, se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokážou elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy.

Zdravotní pojišťovny preferují stejně jako ČSSZ elektronickou formu komunikace, ale zatím se veřejně neřešila možnost tuto formu komunikace udělat povinnou.

Pan Novák se nad tím jen usmíval, protože osobně elektronickou komunikaci preferuje, ale je velmi zvědavý a těší se na příští prosinec, co ho v elektronické komunikaci opět překvapí.