Fyzické osoby a dary

Patří do pravidelné rubriky

Říjen je typicky podzimní měsíc, ale pomalinku a nenápadně už začínají vystrkovat růžky Vánoce, advent a s ním docela často spojená zvýšená ochota darovat potřebným něco, co by jim usnadnilo život.

Například podnikatel Novák měl během roku nepříjemný zážitek – na tři dny přechodně oslepl a uvědomil si, jaké obtíže musí překonávat nevidomí. Proto se rozhodl, že nějak pomůže…Přemýšlel, jak by to z jeho pohledu bylo nejúčinnější a vzpomněl si na pana Maška z vedlejšího vchodu, kterého často potkává na procházce. Pan Mašek téměř nevidí a přivítal by příspěvek na speciální počítač, který by mu umožnil čtení. Pan Novák přímo panu Maškovi daroval těsně před Vánoci 10 000 Kč. Po novém roce se o tom zmínil své účetní, které donesl doklady a ta mu vysvětlila, že si díky tomuto daru může snížit základ daně a ušetřit tak něco na své daňové povinnosti.
Pan Novák samozřejmě musí prokázat, že panu Maškovi nějaký dar vůbec dal a že jde o dar, který splňuje podmínky uvedené v §15 zákona o dani z příjmů. Tento paragraf přesně definuje, kdy je dar daňově uznatelný. Pan Novák daroval peníze jiné fyzické osobě a pak platí, že daňově uznatelný je dar poskytnutý tomu, kdo má bydliště na území ČR nebo členského státu EU nebo Norska a Islandu a kdo:

  • poskytuje zdravotní služby nebo
  • provozuje školy nebo školská zařízení nebo
  • zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů    živočichů
  • hendikepovaným občanům na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Pan Novák tuto podmínku tedy splnil a jeho účetní ještě musí testovat výši daru. Platí, že úhrn darů musí přesáhnout buď 2% ze základu daně nebo alespoň 1 000Kč. Tím, že pan Novák daroval 10 000 Kč, tuto podmínku bez problémů splnil. Musí se ale otestovat i maximální výše daru – ta je 10 % ze základu daně. Paní účetní zjistila, že díky velkým odpisům za rok 2012 bude mít pan Novák základ daně jen ve výši 90 000 Kč a vypočítala, že 10% z této částky je 9 000 Kč. Pan Novák tedy od základu daně odečte maximálně tuto částku.

V příštím roce se pan Novák rozhodl, že podpoří Pepíka od sousedů, který se rozhodl přeplavat kanál La Manche. Kluk plave perfektně už od malička a chce si splnit svůj životní sen. Pan Novák mu velmi fandí a předá mu dar ve výši 5 000Kč na cestovní náklady. Pokud dá Pepíkovi dar jako fyzické osobě, nemůže bohužel uplatnit podobně jako u pana Maška dar jako nezdanitelnou částku, Pepík nepatří mezi vyjmenované fyzické osoby.. Naštěstí je možné postupovat jinak: Pepík je dlouholetým členem plaveckého oddílu, takže pan Novák po poradě se svou účetní daruje tomuto klubu výše zmíněných 5 000 Kč a v darovací smlouvě napíše, že jde o dar na zaplacení cestovních náhrad člena oddílu v souvislostí s jeho pokusem přeplavat La Manche. Takto půjde dar uplatnit, protože při darování právnickým osobám lze darovat mnohem širšímu spektru příjemců:
Pořadatelům veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Pan Novák ví už dávno ještě jednu věc: jako dlouholetý dárce krve může jako daňově účinnou položku od základu daně odečíst za jeden bezpříspěvkový odběr krve částku 2 000 Kč.

Pokud to shrneme, tak fyzické osoby mají v případě, že poskytnou dar, docela široké možnosti, jak si tento čin ještě zpříjemnit daňovou úlevou. Nesmí ale zapomenout na to, že je potřeba dar prokázat a to nejlépe darovací smlouvou, kde bude uvedeno, kdo je dárce a kdo obdarovaný, na jaké účely má být dar použit, výše daru a datum, kdy došlo k převzetí daru.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Říjen 2012