Fyzické osoby a paušální výdaje v roce 2013

Patří do pravidelné rubriky

Koncem roku 2012 byla schválena novela zákona o dani z příjmů. Podívejte se s námi na to, jaké změny přinese.

Touto změnou došlo k velmi nepříjemným omezením výdajových paušálů pro fyzické osoby, které daní své příjmy podle §7 nebo podle §9.

Změna se týká až roku 2013, takže pokud fyzické osoby podávají v současné době daňová přiznání za rok 2012, postupují „po staru“ .

O co se vůbec jedná? Výdajové paušály, na základě kterých si mnohé fyzické osoby uplatňují výdaje při svém podnikání, jiné výdělečné činnosti nebo při pronajímání, jsou velmi oblíbené pro svou jednoduchost a hlavně pro svou úsporu na daních a sociálním i zdravotním pojištění.

Nejlépe si vše ukážeme na příkladě:
Pan Novák je právník, provozuje svou kancelář, má manželku na rodičovské dovolené a dvě malé děti. V roce 2012 měl příjmy ve výši 4 000 000 Kč, výdaje ve výši 1 000 000 Kč. Protože skutečné výdaje tvoří jen 25% jeho příjmů, rozhodl se pan Novák, že za rok 2012 uplatní ve svém daňovém přiznání výdaje paušální podle §7 odst.7 písm. c zákona o dani z příjmů, tj. ve výši 40%. Kolik pan Novák zaplatí na daních a pojištění?

 • Příjmy: 4 000 000 Kč
 • Výdaje: 1 600 000 Kč
 • Základ daně: 2 400 000 Kč
 • Daň: 360 000 Kč
 • Sleva na pana Nováka: 24 840 Kč
 • Sleva na jeho manželku: 24 840 Kč
 • Daňové zvýhodnění na dvě děti: 26 808 Kč
 • Daň po uplatnění slev: 283 512 Kč
 • Sociální pojištění za rok 2012: 350 400 Kč
 • Zdravotní pojištění za rok 2012: 162 000 Kč
 • Celkem pan Novák za rok 2012 zaplatí: 795 912 Kč.

Bohužel v roce 2013 je situace jiná. Pan Novák musí akceptovat dvě změny: jedna je přímo v §7 odst.7 písm.c) – pokud si uplatní výdaje paušálem ve výši 40%, absolutní výše jeho výdajů takto uplatněných je maximálně 800 000 Kč. Další nepříjemnost číhá v novém §35ca, kde se říká, že pokud je u fyzické osoby součet základů daně u příjmů, kde uplatňuje paušál vyšší než 50% z celkového základu daně, nemůže si uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti!

U pana Nováka by tedy výpočet daně a pojištění v roce 2013 vypadaly takto:

 • Příjmy: 4 000 000 Kč
 • Výdaje: uplatnit lze max. 800 000 Kč
 • Základ daně: 3 200 000 Kč
 • Daň: 480 000 Kč
 • Sleva na pana Nováka: 24 840 Kč
 • Daň: 455 160 Kč
 • Sociální pojištění: 362 791 Kč (maximální výše)
 • Zdravotní pojištění: 216 000 Kč
 • Celkem by pan Novák v roce 2013 zaplatil: 1 033 951 Kč.

Zde je vidět, že omezení v paušálech má vliv nejen na výši daně, ale i na výši sociálního a zdravotního pojištění. Aby pan Novák využil slevu na manželku a děti, musí v roce 2013 uplatňovat výdaje ve skutečné výši, tj. vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Živnostníci si musí uvědomit, že jich se netýká omezení výdajů, stále si mohou uplatnit výdaje ve výši 60% z příjmů, ale pokud je živnost jejich jediným zdrojem příjmů, pak musí zvážit, co je pro ně výhodnější s ohledem na uplatnění slev: zda vést výdaje ve skutečné výši a uplatnit slevy na manželku a děti nebo zůstat u paušálních výdajů…

Tuto změnu musí řešit už nyní, protože při zpracování přiznání za rok 2013 už bude pozdě – kde budou hledat skutečné výdaje?!

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Březen 2013