Jak je to s daňovým rezidentstvím fyzických osob

Patří do pravidelné rubriky

Nastává pomaličku doba dovolených a možná Vás při povalování na pláži a pozorování lidí všech možných národností napadne, jak to mají s placením daní… 🙂

Podnikatel pan Novák trávil dovolenou na Kypru a dal se do řeči s delegátkou, která na ostrově tráví podstatnou část roku a má příjmy z České republiky i z Kypru od cestovních kanceláří, pro které pracuje. Pana Nováka zajímalo, kde slečna platí daně. Ukázalo se, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Pokud jde o daň z příjmů, která pana Nováka zajímala, je důležité určit, ve kterém státě je fyzická osoba rezidentem – tedy poplatníkem, který musí v tomto státě zdanit veškeré své příjmy nejen z České republiky, ale z celého světa. V tomto případě je nutné vycházet nejen ze zákona o dani z příjmů platného pro Českou republiku, ale také z mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Daňovou povinnost, která se vztahuje na celosvětové příjmy, mají ti poplatníci, kteří:
1. mají na území České republiky bydliště nebo
2. se zde obvykle zdržují

Pan Novák se slečnou delegátkou řešili, kde má slečna bydliště. Zákon o dani z příjmů říká, že jde o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Slečna delegátka má v Brně svůj byt, který po dobu svého pobytu na Kypru pronajímá studentům, ale má s nimi domluveno, že kdyby se musela vrátit, studenti do 14 dnů od oznámení byt opustí. Na Kypru delegátka v loňském roce bydlela v hotelu, kde pracuje.

Obvykle se zdržovat znamená pobývat na území České republiky alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, souvisle nebo v několika obdobích a započítává se každý započatý den pobytu. Delegátka spočítala, že na Kypru v roce 2012 strávila víc času než v České republice. Protože pro posouzení osoby jako českého daňového rezidenta stačí splnění aspoň jedné ze zákonem stanovených podmínek, díky svému vlastnímu bytu v Brně za rok 2012 slečna delegátka platila daně v České republice.

Pana Nováka ale také zajímalo, jaké plány do budoucna slečna má a ta se mu svěřila, že si v dubnu 2013 pořídila na Kypru svůj vlastní byt. Bude tedy rezidentem i Kyperské republiky a rozhodnout, kde se budou platit daně jí pomůže smlouva o zamezení dvojího zdanění. V tomto případě se postupuje podle článku ve smlouvě, který se nazývá Rezident. Kritéria zde uvedená, se posuzují postupně – jakmile se splní jedno a na základě tohoto je o rezidentství rozhodnuto, další kritéria se již neposuzují.

Prvním kritériem je byt. Slečna delegátka byt v roce 2013 bude mít v obou státech, takže se bude posuzovat středisko životních zájmů, tedy stát, k němuž má dotyčný bližší osobní a ekonomické vazby (např. přátele, rodinu, výdělečnou činnost, volnočasové aktivity apod.). Tady slečna delegátka trochu zaváhala, protože přátele má v obou státech, zaměstnání také, ale protože v roce 2013 plánuje sňatek s kyperským občanem, je zřejmé, že v roce 2013 bude mít bližší vazby ke Kypru, stane se rezidentem Kypru a daně z příjmů z celého světa, tedy i z České republiky, bude platit na ostrově.

Pokud by pan Novák vycestoval do země, se kterou Česká republika nemá Smlouvu o zamezení dvojího zdanění a vedl podobný rozhovor zde, bylo by zřejmé, že může docházet ke dvojímu zdanění – Česká republika bude vyžadovat zdanění z celosvětových příjmů a přitom tyto příjmy mohou již být zdaněny v tomto státě.

Každý občan, který má nějaké příjmy z ciziny, by tedy měl včas řešit, jak je to s jeho daňovým rezidentstvím a jak to ovlivní výši jeho daní.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: Květen 2013