Co je rekvalifikace a pro koho je určena

Co je to rekvalifikace

  • V dnešní době lidé mění pracovní obor častěji než kdykoli dříve v minulosti. Důvodem může být, že původní obor jejich profese již nenabízí nové příležitosti k uplatnění. Nebo je jejich zaměstnání přestalo bavit, naplňovat, přestalo jim přinášet nové impulsy a radost. V takovém okamžiku nastal ten pravý čas pro kariérní změnu – rekvalifikaci.
  • Rekvalifikace je charakterizována jako „změna nebo rozšíření stávající kvalifikace a to včetně jejího udržování nebo obnovování“.

Co jsou to rekvalifikační kurzy

  • Jsou to vzdělávací kurzy, jejichž prostřednictvím novou kvalifikaci získáte. Mohou je pořádat vzdělávací instituce, které obdržely akreditaci MŠMT ČR. Vybírat lze z velkého množství oborů – např. administrativy, účetnictví, marketingu, managementu, podnikání a dalších.
  • Kurzy jsou primárně určeny pro začátečníky v oboru a posluchači v rámci výuky získají teoretické znalosti i praktické dovednosti nezbytné pro výkon práce v dané oblasti. Kurzů se pravidelně účastní posluchači, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v daném oboru. Například zaměstnanci, které vyslala jejich firma či organizace za účelem obnovení kvalifikace svých pracovníků či přípravy pro změnu profesního zaměření. Nebo maminky pro mateřské dovolené před návratem do zaměstnání. Další skupinou posluchačů jsou uchazeči o zaměstnání, pro které je rekvalifikace nadějí pro získání nového pracovního místa.
  • Rekvalifikační kurzy jsou zakončeny zkouškou a úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci. Toto osvědčení má neomezenou platnost na území celé ČR a bývá uznáváno i v řadě okolních států.
  • Ze statistických údajů Úřadu práce vyplývá, že více než 60 % uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci Úřadu práce, a kteří úspěšně absolvovali některý z rekvalifikačních kurzů, získali nové pracovní uplatnění.

Rekvalifikace je v první řadě šancí na získání nového zaměstnání. Rozšíříte si možnosti vlastního uplatnění na trhu práce, neboť si budete moci vybírat z většího okruhu pracovních nabídek. Zaměstnavatelé rovněž ocení váš aktivní přístup a zájem o profesní rozvoj. Účast v kurzech zvýší vaše sebevědomí a sebedůvěru, tolik potřebnou pro úspěšný dojem během pracovního pohovoru. Rozšíříte si své znalosti, naučíte se s nimi pracovat a využívat je v praxi. Poznáte nové zajímavé lidi, vyměníte si vzájemně zkušenosti a možná si dokonce pomůžete při hledání práce nebo v začátcích svého podnikání. Nejdůležitější však je, že vezmete svůj život do vlastních rukou a učiníte první krok na cestě za novou kariérou!