Kurz – Anglicky za 1 měsíc

Chcete se naučit mluvit anglicky? S naším intenzivním kurzem ANGLICKY ZA 1 MĚSÍC to stihnete ještě do prázdnin 🙂 

Obsah:

  • Témata: Já a moje rodina. Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.
  • Gramatika: Sloveso „to be“. Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have“. Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is“. Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be“. Předpřítomný čas. Sloveso „can“ a „must“. Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.
  • Vyučujeme hravou a srozumitelnou formou.

Studijní materiály:

  • Náš lektorský tým pro Vás připravil studijní materiály, které Vás budou provázet celým studiem. Podívejte se na jejich ukázku: gramatikaslovní zásoba.

Podrobný popis kurzu:

Další informace získáte:

  • na tel. číslech (+420) 775 583 697, (+420) 605 403 895
  • na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz