A...On-line kurzy

Chcete studovat z domova nebo z kanceláře? Vyberte si z našich ON-LINE KURZŮ. Studovat můžete kdykoliv a kdekoliv – podle Vašeho přání!

JAK PROBÍHÁ STUDIUM? Dostanete přístup do našeho studijního internetového programu, který obsahuje:

 • kurz rozdělený do jednotlivých lekcí výuky,
 • testy a příklady pro interaktivní procvičování látky.

JAK NÁŠ ON-LINE KURZ VYPADÁ uvidíte zde.

NĚCO NAVÍC: Nabízíme 12 VYUČOVACÍCH HODIN PREZENČNÍ VÝUKY v našem vzdělávacím centru PO DOBU JEDNOHO ROKU po skončení kurzu. Domluvíme se dle Vašich možností. (Jen na Vaše přání)

Na závěr kurzu od nás OBDRŽÍTE za svou práci a nové znalosti OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU.

Uvidíte na sobě BRZY, o jaký velký kus jste se posunuli ve svém rozvoji! Budete na sebe pyšní! A to hlavně v současné době, kdy potřebujeme pozitivní emoce jako sůl!

POMOC, která se hodí:

Chcete slyšet nebo číst MILÉ SLOVO od NAŠICH LEKTORŮ, kteří Vám po dobu Vašeho on-line studia zodpoví DOTAZY KE STUDIU? Tak nám dejte vědět a my Vás s nimi propojíme. Ale musíme mít také ohled na jejich práci a čas, proto navrhujeme max. dva dotazy. Věříme, že Vám tato nabídku udělá RADOST!

Kurzy připravujeme s nadšením a chutí předat Vám TO NEJLEPŠÍ, co máme 🙂 TAK POJĎME NA CHVÍLI ZAPOMENOUT NA KORONAVIRUS A DĚLEJME TO, CO NYNÍ DÁVÁ SMYSL!

Přehled kurzů:

Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto on-line kurzu se naučíte základy účetnictví. Témata kurzu jsou: legislativa účetnictví, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, podvojnost, účtování pokladny a banky, zúčtovací vztahy, DPH, majetek, zásoby, mzdy a jejich zaúčtování, zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Více o kurzu
1. 4. 2020 – 4. 5. 2020
2. 4. 2020 – 2. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto on-line kurzu se naučíte metody a postupy jak plánovat Váš čas a jak odolávat stresu.

Více o kurzu
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 27. 4. 2020
13. 4. 2020 – 4. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

Tento on-line kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasing, cenné papíry , opravné položky, pohledávky a závazky ke společníkům, rezervy, cizí měny a kurzovné rozdíly, náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů, účetní závěrka.

Více o kurzu
1. 4. 2020 – 4. 5. 2020
3. 4. 2020 – 3. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

Kurz „Účetnictví pro praxi“ spojuje kurzy „Základy účetnictví“ a „Účetnictví pro pokročilé“. Je určen pro ty z Vás, kteří chtějí proniknout do problematiky účetnictví od základů až po náročnější účtování. Pochopíte nejen pojmy jako závazek, pohledávka, má dáti, dal, ale také budete schopni sestavit účetní výkazy.

Více o kurzu
60 hodin
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
9. 4. 2020 – 4. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

On-line kurz „Účetnictví a daně pro praxi“ je ideální přípravou pro práci v oboru účetnictví. Naučíte se v něm účetnictví od úplných základů až po složité účetní operace. Porozumíte daňové soustavě ČR.

Více o kurzu
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
9. 4. 2020 – 11. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V on-line kurzu „Účetnictví, daně a daňová evidence“ se naučíte celou účetní agendu od základů až k složitějším účetním operacím. Dále budete vědět, jak vést daňovou evidenci a porozumíte základům daňového systému ČR.

Více o kurzu
9. 4. 2020 – 9. 5. 2020
14. 4. 2020 – 14. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto on-line kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností.

Více o kurzu
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 25. 5. 2020
6. 4. 2020 – 4. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily.

Více o kurzu
1. 4. 2020 – 1. 5. 2020
4. 4. 2020 – 5. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
13. 4. 2020 – 13. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto on-line kurzu se naučíte mzdové účetnictví. Témata kurzu jsou: zákoník práce, odměňování, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů, pracovní neschopnost, srážky, důchodové pojištění, odškodnění pracovních úrazů, náhrady za služební cesty.

Více o kurzu
1. 4. 2020 – 1. 5. 2020
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
8. 4. 2020 – 8. 5. 2020
Cíl kurzu Termíny kurzu

V tomto on-line kurzu získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT. Sestavíte si vlastní marketingový výzkum.

Více o kurzu
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
6. 4. 2020 – 6. 5. 2020
8. 4. 2020 – 8. 5. 2020
6 500 Kč bez DPH
Cíl kurzu Termíny kurzu

On-line kurz „Management“ je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti z oblasti managementu. Naučíte se základy marketingu, personálního managementu, pracovního práva, komunikace. Kurz obsahuje také témata time management, myšlenkové mapy, manažerské procesy.

Více o kurzu
2. 4. 2020 – 4. 5. 2020
8. 4. 2020 – 8. 5. 2020
15. 4. 2020 – 15. 5. 2020
22. 4. 2020 – 22. 5. 2020
29. 4. 2020 – 29. 5. 2020

Rekvalifikace - Úřad práce

 • Současná legislativa poskytuje nezaměstnaným možnost, požádat o uhrazení rekvalifikačního kurzu úřad práce. Co je rekvalifikační kurz?
 • Je však pouze na zvážení schvalovací komise úřadu práce, zda žádost o proplacení kurzu schválí. Schvalovací proces trvá 4 týdny.
Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. Pokud chcete požádat úřad práce o proplacení některého z našich rekvalifikačních kurzů, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady.

Jak na rekvalifikace (e-book)

Dozvíte se:

 • Je rekvalifikace pro vás?
 • Jaké obory jsou nejžádanější?
 • Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
 • Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma přes úřad práce

 1. Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz.
 2. Zajděte na úřad práce a vyzvedněte si zde formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci".
 3. Kontaktujte nás. A my pro Vás k tomuto formuláři připravíme přílohy, které pro úřad práce budete potřebovat. Jsou to dokumenty – kalkulace ceny, kopie schválené akreditace, obsahová náplň vybraného rekvalifikačního kurzu a potvrzení o ceně kurzu.
 4. Formulář i s přílohami předáte úřadu práce ke schválení. Schvalovací proces úřadu práce trvá až 4 týdny.
 5. Pokud Vám úřad práce kurz schválí, předá Vám potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku. Tím budete do kurzu zařazeni.
 6. Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením rekvalifikačního kurzu.
Nesplňujete požadavky pro získání rekvalifikačního kurzu zdarma? Zažádejte o slevu. Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Náš tip