Profil lektora Ing. Monika Ptáčková

Kurzy lektora

Vzdělání

  • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Magisterský studijní program Ekonomika veřejného sektoru
  • Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa

Praxe

  • Policie ČR – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Vedoucí oddělení zúčtovacího
  • Policie ČR – Správa hlavního města Prahy, Vedoucí skupiny věcných nákladů
  • Policie ČR – Správa hlavního města Prahy, Ekonom finančně plánovacího odboru