Profil lektora Mgr. Gabriela Domanská

Kurzy lektora

Vzdělání:

  • Univerzita Jana Amose Komenského. Obor: Andragogika. Specializace: Řízení lidských zdrojů

Odborná praxe:

  • Poradce v oblasti HR (pracovně právní poradenství, audity pracovně právní administrativy,
    vzdělávání, recruitment, odměňování)
  • Zpracování mzdové agendy
  • Vedoucí personálního oddělení ve společnosti CBRE s.r.o.
  • Personální manažer ve společnosti Axel Springer Verlag a.s.
  • Externí konzultant projektu Třetí kariéra