Profil lektora Mgr. Michal Pitín

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK

Odborná praxe:

  • Projekt Comenius. Cestovní kancelář CK. Tvorba didaktických materiálů Abeceda. Lektor ve škole Takalo-Raasakan Koulu ve Finsku.