Profil lektora PhDr. Ing. Veronika Horvath, DiS.

Kurzy lektora

Vzdělání

  • Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, obor Politologie
  • Doplňkové pedagogické studium Univerzita Hradec Králové – obor učitelství ekonomických předmětů
  • Univerzita J. A. Komenského, obor Evropská hospodářskosprávní studia
  • Vyšší odborná škola, obor Územní správa a samospráva
  • Certifikovaná lektorka programu Profesní seniorita®

Pracovní zkušenosti

  • Od roku 2001 praxe v primárním a sekundárním vzdělávání
  • Učitelka ekonomických a společenskovědních předmětů
  • Vedení seminářů