Daňový specialista - online

on-line kurz

Kurzy Daně Kurzy ONLINE + E-learning

Cena kurzu: Místo konání
12 353 Kč-20 %
9 922 Kč s DPH
(8 200 Kč bez DPH)
Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Cíle kurzu:

V kurzu Daňový specialista on-line se naučíte orientovat v daňových předpisech ČR. Seznámíte se s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe.

Popis:

Komu je kurz určen všem, kteří

 • se chtějí naučit daňovou problematiku.
 • si chtějí oblast daní zopakovat nebo doplnit.
 • chtějí získat osvědčení o absolvování kurzu.
 • chtějí daně studovat online.

Co všechno se naučíte

 • Základy daňového systému: Porozumíte daňovému systému ČR. Vysvětlíte si základní pojmy a rozdělení daní.
 • Daň z přidané hodnoty: Seznámíte se zákonem o DPH. Naučíte se, jak správně vystavit daňové doklady, posoudit nárok na odpočet daně, určit místo plnění, sestavit jednoduché přiznání k DPH.
 • Daň z příjmů fyzických osob: Vysvětlíte si zákony, které tuto daň upravují a naučíte se jí zpracovat. Vše si vyzkoušíte na konkrétních příkladech z praxe.
 • Daň z příjmů právnických osob: Seznámíte se s legislativou pro DPPO. Ukážete a vyzkoušíte si její aplikaci na konkrétních příkladech z praxe.
 • Ostatní daně: Budete se věnovat dani silničnímajetkové, energetické.
 • Řešit příklady z praxe: V průběhu studia si probranou látku procvičíte na příkladech z praxe.

Obsah kurzu

1) Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO: Kdo má povinnost podat daňové přiznání, Předmět daně z příjmů FO, Osvobození od daně z příjmů, Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta, Metodika výpočtu DPFO, Nezdanitelné částky a odčitatelné položky, Slevy na dani, Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10.
 • Příjmy ze závislé činnosti: Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti, Kapitálové příjmy, Příjmy z pronájmu, Ostatní příjmy, Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence.
 • Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob, Způsob zdanění FO ze závislé činnosti, Daňová evidence – principy, Daňové a nedaňové výdaje dle §24 – 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance): Náklady na užívání motorových vozidel, Nedaňové náklady, Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DPFO

2) Daň z příjmů právnických osob

 • Základní principy zdaňování a placení DPPO: Poplatníci daně, Způsob zdaňování příjmů právnických osob, Položky odčitatelné od základu daně – §34 Zákona o dani z příjmů, Nezdanitelné částky – §20 ZDP, Slevy na dani – §35, Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně, Pohledávky, insolvence, Pohledávky, odpisování pohledávek, Tvorba opravných položek k pohledávkám, Postoupení pohledávek, Daňové dopady dalších operací s pohledávkami, Úpadek dlužníka, Insolvenční řízení.
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních: Pořízení DM, Technické zhodnocení, opravy a udržování DM, Odpisování DM, Způsoby vyřazení DM, Druhy leasingu, Daňový režim uznatelnosti nájemního.
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim: Co je finanční majetek, Výnosy z držby a prodeje finančního majetku , Vklady do obchodních společností, Pořízení a ocenění zásob, Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

3) Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně

4) Daň z přidané hodnoty

 • Předmět daně, základní pojmy, registrace: Základní pojmy, Předmět daně, Osoby povinné k dani, plátci daně, Obrat pro povinnou registraci, Registrace k dani, Správa daně v tuzemsku – daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb: Místo plnění při dodání zboží, Místo plnění při poskytnutí služeb – s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích, Dodání zboží a uskutečnění ZP, Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP, Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně: Typy daňových dokladů, vystavování a archivace, Opravné daňové doklady, Základ daně a výpočet daně, Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně: Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění, Krácení nároku na odpočet daně (koeficient), Způsob výpočtu kráceného nároku, Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

Studijní materiály

 • Náš tým daňových poradců pro Vás připravil skripta k výuce.

Jak vše probíhá

 • Dostanete přístup do online studijního systému, který bude platit 3 měsíce (po domluvě i déle).
 • Online systém obsahuje materiály ke studiu. Jsou zde pro Vás připravené studijní materiály + procvičování + interaktivní testy.
 • Ovládání studijního systému je velmi jednoduché.
 • Studovat můžete podle Vašich časových možnosti – kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu.

Jak on-line kurz vypadá

Čas

 • Kurz si můžete objednat kdykoliv.
 • Sami si určíte kdy a odkud chcete studovat.
 • Sami si určíte tempo studia.

Doklad o absolvování

 • Získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních daňových specialistech je velká poptávka.

Prohlédněte si 9 aktuálních nabídek práce pro „daňový specialista“ poblíž Praha na kdejepráce?

Foto z kurzů

Reference:

Velmi ráda se vracím do Centra služeb pro podnikání, tentokráte na ON-LINE KURZ DAŇOVÝ SPECIALISTA. Kurz musím velmi pochválit. Materiály jsou detailně zpracovány - jasně, srozumitelně a na vysoké profesionální úrovni. Každá kapitola se podrobně věnuje danému tématu (ostatní daně, DPFO, DPPO, DPH) i se vzorovými příklady (s řešením). Je velmi hezky zpracovaný. Velkou výhodou je, že mohu studovat a procvičovat látku kdykoliv během dne. Obzvláště ráda bych pochválila, jak studijní oddělení, tak i paní jednatelky, velmi příjemné a vždy ochotně komunikující. Kurz jednoznačně doporučuji a moc ráda se do Centra služeb pro podnikání, opět budu vracet na další vzdělávací kurzy (mimo jiné i na on-line kurzy, neboť mi tato forma studia velmi vyhovuje).

Ing. Markéta Kabelková, Ph.D., kabelkovam(zavinac)volny.cz

Kurz Daňový specialista jsem si vybrala jako osvěžení a zopakování po dvouleté pauze rodičovské dovolené. Kurz splnil má očekávání a ještě je v něčem předčil. Nejen, že jsem měla k dispozici krátká videa, která prakticky shrnovala psaný materiál, ale měla jsem k dispozici i možnost procvičit vždy dané celky pomocí testů. Také bylo velmi přínosné, že sylaby obsahovaly i komplexní příklady k procvičení a počítání plus otázky za krátkými celky textu, kde jste si mohli ověřit zda jste se správně při čtení koncentrovali. Pomocí on-line verze jsem byla ve studiu velmi flexibilní, což je ideální pokud potřebujete v práci zrovna něco důležitého dodělat, jednoduše se ke kurzu vrátíte hned poté a nemůže se Vám stát, že byste nějakou část kurzu zmeškali. Kurz mohu vřele doporučit.

Ing. Jana Hanzlíková; Jana.Hanzlikova(zavinac)cnb.cz

Jelikož jsem na mateřské dovolené, vyhovovala mi on-line výuka. Studovat jsem mohla kdykoliv a nemusela jsem nikam dojíždět. Kvalita výuky tím rozhodne neutrpěla, videa a studijní materiály byly naprosto dostačující, příkladů hodně. Všechno srozumitelné, stručné a informativní. Komunikace s Centrem byla velmi rychlá. Takže za mě - on-line výuka byla přínosná a pohodlná.

Ing. Yulia Mayavskaya, MBA; ofkg14(zavinac)gmail.com

Online kurz byl pro mě vhodnou možností rozšíření vědomostí. Mohla jsem se studiu věnovat ve volném čase a kdykoliv se vracet a jednotlivé oblasti si zopakovat. Podklady pro studium jsou kvalitně zpracované a věnují se dostatečně daným tématům. Ohromnou výhodou jsem i vzorové příklady počítané s lektorem online, velké množství příkladů je i ve studijních materiálech a krásně doplňují nasbírané informace. Tento kurz byl tou nejlepší volbou a ráda využiji dalších možností online kurzů.

Ing. Alena Šimková; simkova(zavinac)pasovaocel.cz

V Centru služeb už jsem absolvovala 2 kurzy účetnictví. Vždy jsem byla moc spokojená s lektory, s jejich přístupem, s jejich znalostmi. Vyhovovaly mi i zpracované materiály a to, že lektoři znali mnoho z praxe a tak to nebylo jen strohé učení, ale byla zde i spousta příkladů a hlavně z praxe. A když jste letos vypsali kurz Daňový specialista on-line, neváhala jsem a využila možnosti studovat, zase se posunout někam dál. Moc Vám chci za to poděkovat.

Petra Konvalinová, konvalucto(zavinac)volny.cz

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, Fügnerovo náměstí 1866/5 , Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 6. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.

Politika chrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.