PERSONALISTA PRO PRAXI - rekvalifikační kurz se získáním profesní kvalifikace s garancí MPSV

120 hodin e-learning Profesní kvalifikace

Kurzy Personalistika Kurzy s PROFESNÍ KVALIFIKACÍ REKVALIFIKACE PREZENČNĚ

Cena kurzu: Místo konání
18 000 Kč-20 %
14 400 Kč
(Osvobozeno od DPH)
nebo zdarma přes úřad práce
Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Rekvalifikace - Úřad práce

 • Současná legislativa poskytuje nezaměstnaným možnost, požádat o uhrazení rekvalifikačního kurzu úřad práce. Co je rekvalifikační kurz?
 • Je však pouze na zvážení schvalovací komise úřadu práce, zda žádost o proplacení kurzu schválí. Schvalovací proces trvá 4 týdny.
Všichni zájemci o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení §109 a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu. Vynaložená částka na zvolenou rekvalifikaci pro 1 uchazeče na období 3 let je maximálně 50 000 Kč. Žádost musí projít schvalovacím procesem komise úřadu práce, která ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. Pokud chcete požádat úřad práce o proplacení některého z našich rekvalifikačních kurzů, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme připravit všechny nezbytné podklady.

Jak na rekvalifikace (e-book)

Dozvíte se:

 • Je rekvalifikace pro vás?
 • Jaké obory jsou nejžádanější?
 • Na co si dát pozor při výběru rekvalifikačního kurzu?
 • Jak získat rekvalifikační kurz zdarma?
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
E-book lze také zakoupit za 500 Kč. Pro objednávku nás kontaktujte.

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma přes úřad práce

 1. Vyberte si vhodný rekvalifikační kurz.
 2. Zajděte na úřad práce a vyzvedněte si zde formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci".
 3. Kontaktujte nás. A my pro Vás k tomuto formuláři připravíme přílohy, které pro úřad práce budete potřebovat. Jsou to dokumenty – kalkulace ceny, kopie schválené akreditace, obsahová náplň vybraného rekvalifikačního kurzu a potvrzení o ceně kurzu.
 4. Formulář i s přílohami předáte úřadu práce ke schválení. Schvalovací proces úřadu práce trvá až 4 týdny.
 5. Pokud Vám úřad práce kurz schválí, předá Vám potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v našem školícím středisku. Tím budete do kurzu zařazeni.
 6. Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením rekvalifikačního kurzu.
Nesplňujete požadavky pro získání rekvalifikačního kurzu zdarma? Zažádejte o slevu. Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat.

Náš tip

Aktuální akce

 • Právě probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20%. Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás. Původní cena kurzu: 18 000 Kč. Nová cena: 14 400 Kč. Ušetříte: 3 600 Kč. 
 • Nezaměstnaní, vedeni na úřadu práce, mají možnost studovat celý kurz ZDARMA.
 • Vyzkoušejte naší ukázkovou hodinu zdarma.

Akreditace kurzu

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-29475/2018-1/391. Rekvalifikace: Personalista (PK; v rozsahu 120 hodin teoretické výuky). Autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro profesní kvalifikaci 62-007-N; číslo autorizace 2015/55.

Cíle kurzu:

V kurzu „Personalistika pro praxi“ se naučíte to nejdůležitější z oblastí – personální management, pracovní a obchodní právo, ekonomie, komunikační dovednosti, odměňování a mzdy, projektové řízení, personální marketing. Věnovat se budete například tématům – získávání a výběr zaměstnanců, motivace, plánování kariéry, komunikace v týmu, projektové řízení, zákoník práce a mnoha dalším.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • začátečníkům, kteří chtějí získat znalosti z oblasti personalistiky,
 • všem, kteří si chtějí doplnit nebo připomenout znalosti z oblasti personalistiky,
 • těm, kteří chtějí získat novou profesní kvalifikaci „Personalista“,
 • zájemcům, kteří se chtějí připravit na zkoušku profesní kvalifikace Personalista,
 • všem, kteří chtějí absolvovat ZKOUŠKU PROFESNÍ KVALIFIKACE V HODOTĚ 3 500 Kč v rámci tohoto kurzu ZDARMA.

Co všechno se naučíte:

 • Personální činnosti a personální management: Budete vědět, jak si poradit v oblastech – získávání nových pracovníků, obsazování pracovních míst, řízení a plánování kariéry. Seznámíte se s pravidly motivace, hodnocení pracovníků a managementu.
 • Pracovní právo: Naučíte se orientovat v zákoníku práce a dalších zákonech z oblasti pracovního práva.
 • Obchodní právo: Získáte základní znalosti obchodního práva.
 • Odměňování a mzdy: Budete se věnovat procesu odměňování pracovníků, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, mzdovému systému a podnikové ekonomice.
 • Komunikační dovednosti: Dozvíte se, jak řešit konflikty v pracovním týmu, jak prezentovat a vyjednávat.
 • Personální písemnosti: Vyzkoušíte si na počítači zpracovávat personální písemnosti.
 • Naučíte se novou a zajímavou profesi.

Co dalšího získáte:

 • 120 hodin výuky: Lektoři Vám látku vysvětlí srozumitelnou formou. Vše s Vámi procvičí na příkladech z praxe, zodpoví Vaše dotazy.
 • E-learning: Po dobu studia budete mít přístup do studijního systému e-learning. Jeho prostřednictvím můžete opakovat a procvičovat své znalosti z pohodlí domova nebo kanceláře. Bude Vaším pomocníkem pří přípravě na závěrečnou zkoušku i při přípravě do praxe.
 • Novou kvalifikaci: Získáte novou kvalifikaci pro práci v oboru personalistika. Obdržíte 2 Osvědčení:
  • Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT ČR;
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru.

Obsah kurzu:

Rekvalifikační kurz se skládá z těchto 12 odborných celků:

 1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Řízení pracovního výkonu. Hodnocení pracovního výkonu.
 2. Personální management: Získávání a výběr nových zaměstnanců. Obsazování pracovních míst. Řízení a plánování kariéry. Motivace. Motivační systém organizace. Propouštění zaměstnanců z organizace. Trendy v personálním řízení.
 3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
 4. Pracovní právo: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
 5. Obchodní právo: Základy obchodního práva. Obchodní smlouvy.
 6. Komunikační dovednosti: Komunikace v týmu. Zvládání náročných komunikačních dovedností. Komunikace verbální a neverbální. Vyjednávání.
 7. Manažerské dovednosti: Psychologie osobnosti. Stres management. Time management. Syndrom vyhoření.
 8. Řízení projektů: Základy projektového řízení. Fáze projektu. Rizika projektu. Role členů projektu.
 9. Personální marketing: Základy personálního marketingu. Marketingový mix. Komunikační mix. Personální výzkum. Značka zaměstnavatele.
 10. Ekonomický modul: Základy ekonomiky. Podniková ekonomika.
 11. Písemná komunikace: Tvorba písemností dle ČSN 01 6910. Pravidla pro psaní textů. Datové schránky. Archivace a skartace.
 12. MS Excel a MS PowerPoint: Zpracování dokumentů na počítači v aplikaci MS Excel a MS PowerPoint.

Studijní materiály:

 • Ve spolupráci s odborníky na jednotlivé obory jsme pro Vás připravili studijní materiály, které Vás budou provázet nejen studiem, ale i Vaší praxí. Podívejte se na jejich ukázku.

E-learning:

 • Dostanete k dispozici zdarma přístup do výukového systému e-learning.
 • Obsahuje materiály, které Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu kurzu.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché. (Jeho používání pro posluchače kurzu není povinné.)
 • Více se o e-learningu dozvíte zde.

Čas:

 • Kurz probíhá ve vypsané dny od 9:00 do 14:00 hodin nebo od 14:30 do 19:30 hodin.
 • Celkový počet vyučovacích hodin je 120.

Doklad o absolvování:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 osvědčení – Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru. (Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu, má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.)

Vstupní podmínky

 • Nemusíte mít žádné vstupní znalosti.
 • Pokud kurz chcete studovat jako rekvalifikaci, je potřeba splnit tyto 2 předpoklady:
  • věk nad 18 let,
  • ukončené střední vzdělání (střední škola, učiliště s maturitou i bez maturity).
 • Kurz můžete studovat i bez rekvalifikace, jako běžný vzdělávací kurz. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, nemusíte splňovat podmínky z předchozího bodu.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních personalistech je velká poptávka.


Nabídky práce pro personalisty/personalistky v Praze a okolí

Foto z kurzů

Reference:

Lektoři byli vynikající, vždy nás uměli správně motivovat a pochválit. Po celou dobu kurzu se nám plně věnovali a povzbuzovali nás.

Martina Adamcová, martina.adamcova(zavinac)centrum.cz

Kurz měl vysokou úroveň. Oceňuji profesionalitu lektorů.

Monika Hybrantová, m.hybrantova(zavinac)seznam.cz

Velmi zajímavý kurz. Oceňuji výborné výukové materiály a nadstandardní úroveň lektorů. Lektoři uváděli příklady z praxe, byli vstřícní, předávali své profesní zkušenosti v maximální míře.

Ilona Guluškinová, ilona.guluskinova(zavinac)seznam.cz

Náplň kurz je velmi obsáhlá, ale pro personalisty nutná - jsem s ní spokojená. Lektoři jsou velmi vstřícní, kvalifikovaní, přístupní diskusím a ochotni kdykoliv pomoci. Kurz doporučuji.

Tereza Moravčíková, terezamoravcikova(zavinac)cetnrum.cz

Kurz celkově se mi líbil - bavilo mě to. Školící centrum je dobře dostupné. Měla jsem fajn spolužačky. Organizace výuky byla v pořádku. Vše dobře fungovalo. Lektoři jsou skvělí - lidští, umí zaujmout, používají příklady z praxe.

Michala Ulovcová, u.michala(zavinac)seznam.cz

Všechny hodiny probíhaly profesionálně. Každý lektor se snažil předat co nejvíce informací. Pěkné vyučovací prostředí.

Petra Němečková, nemeckovapet(zavinac)gmail.com

Náplň kurzu je obsáhlá. Lektoři jsou vynikající. Studijní oddělení je velmi milé a vstřícné. Přednášky byly zajímavé. Dávám kurzu jedničku s hvězdičkou.

Hedvika Zachová, zachovah(zavinac)centrum.cz

Bylo to velice přínosné a zajímavé. Všichni lektoři byli vstřícní a na vysoké úrovni.

Renáta Králová, kralova.rena(zavinac)post.cz

Spokojenost. Kurz mi hodně dal.

Marcela Jovčeská, marcela1969marcela(zavinac)seznam.cz

Náplň kurzu splnila mé očekávání v nejlepším slova smyslu. Doplnila jsem si v něm, co potřebuji pro praxi.

Petra Maruščnínová, matuscinova(zavinac)lobkošicz.cz

Kurz se mi celkově líbil.

Lucie Lyerová, lyerova(zavinac)gmail.com

Kurz byl přínosný, výborné příklady z praxe. Přínosný je také e-learning.

Kateřina Chaloupková, chaloupkova2(zavinac)seznam.cz

Kurz je obsahově pestrý, podklady přehledně zpracované, e-learning praktický a užitečný. Všichni lektoři byli velmi kompetentní.

Alexandra Eisnerová, alexandra.eisnerova(zavinac)gmail.com

Kurz pro mě byl přínosem - naučila jsem se mnoho nových věcí. E-learning doporučuji!

Naděžda Zajvarová, nzajvarova(zavinac)gmail.com

Kurz je dobrý, jsem spokojená.

Anzhela Novikava, angela(zavinac)fantozzi.cz

E-learning mi pomohl při přípravě na zkoušku. Doporučuji.

Kateřina Štěpánková, vpakatestepankova(zavinac)gmail.com

S kurzem jsem byl spokojen.

Milan Kresan, m.kresan(zavinac)hotmail.com

Kurz mi dal poznatky, které se mi hodí do života a hlavně do praxe. Rozšířila jsem si obzory a mám možnost posunout se v kariéře. Je to důležitý krok k další kapitole života. Vše bylo fajn, jsem spokojená. E-learning je dobře zpracovaný, pomohl mi.

Renáta Kováčová, rennyie(zavinac)centrum.cz

E-learning je velmi užitečná věc.

Ester Grzonková, ester.grzonkova(zavinac)maranatha.cz

S náplní kurzu jsem spokojená, byla dostatečně komplexní. Na lektorech oceňuji především to, že jsou to lidé z praxe s bohatými zkušenostmi. E-learning je velice praktická pomůcka - dostatečně obsáhlá a přehledná.

Pavlína Havlová, pavlinahavlova(zavinac)gmail.com

Kurz pro mě byl velkým přínosem i zkušeností a jsem opravdu velmi ráda za jeho absolvování spolu s účastí na veškerých přednáškách. Lektoři skvělí, přístup, ochota, zodpovídání dotazů a veškerá spolupráce. Žádné připomínky nemám a není nic, co bych vytkla. Mým snem je práce v personalistice a věřím, že mi to kurz umožní a otevře dveře k novým možnostem. Kurz bych bezpochyby doporučila.

Tereza Havlovicová, tereza.havlovicova(zavinac)seznam.cz

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, Fügnerovo náměstí 1866/5 , Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 6. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.

Politika chrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.