Účetnictví, daně a základy angličtiny - rekvalifikační kurz

168 hodin dárek e-learning

Cena kurzu: Místo konání
21 000 Kč-20 %
16 800 Kč
(Osvobozeno od DPH)
Centrum služeb pro podnikání, Bělehradská 77, Praha 2 (Mezi I. P. Pavlova a Nám. Míru - mapa)

Aktuální akce

Akreditace kurzu

Rekvalifikační kurz Účetnictví (v rozsahu 168 hodin) akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - číslo akreditace MSMT- 36233/2015-1/843

Cíle kurzu:

Kurz je vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit účetnictví od A do Z, potřebují se orientovat v daňové problematice a zároveň se chtějí naučit základy angličtiny.

Popis:

Komu je kurz určen:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit účtovat, získat přehled z oblasti daní a zároveň si chtějí osvojit základy angličtiny
 • Zájemcům, kteří si potřebují doplnit nebo připomenout znalosti z výše uvedených oblastí
 • Zájemcům, kteří chtějí získat osvědčení o rekvalifikaci z oboru účetnictví
 • Vstupním předpokladem je znalost anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník“, žádné jiné znalosti nejsou pro studium v kurzu potřeba
 • Výuka probíhá v českém jazyce

Co vám kurz přinese:

 • 1 měsíc se budete věnovat intenzivnímu studiu účetnictví. Získáte ucelenou znalost účetnictví, schopnost samostatně účtovatpřehled v daňové problematice
 • 1 měsíc se budete věnovat intenzivnímu studiu angličtiny. Naučíte se základy anglické komunikace v zaměstnání, na služební cestě, při psaní dopisů a e-mailů, telefonování
 • Zvýšíte si svojí kvalifikaci – absolventi kurzu obddrží osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku
 • Posluchači kurzu od nás získají dárek – 4 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony 2018, Účetnictví podnikatelů 2018,Vzorový účtový rozvrh 2018 a Pomocník mzdové účetní
 • Absolventům kurzu poskytujeme možnost e-mailových konzultací po dobu 1 roku zdarma

Obsah kurzu:

Výuka je zaměřená na využití získaných znalostí v praxi – kurz obsahuje procvičování na příkladech z praxe a konzultace. Kurz se skládá z těchto částí:

1) Základy účetnictví

 • Legislativa účetnictví, náležitosti účetních dokladů.
 • Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.
 • Podvojnost.
 • Účtování pokladny, banky.
 • Zúčtovací vztahy.
 • DPH. Majetek. Zásoby.
 • Mzdy. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění.

2) Účetnictví pro pokročilé

 • Zúčtovací vztahy, reklamace, vzájemné zápočty.
 • Cestovní náhrady.
 • Přechodné účty.
 • Leasing.
 • Opravné položky.
 • Rezervy.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů.
 • Účetní uzávěrka. Účetní závěrka.

3) Daně

 • Daňová soustava v ČR – základní přehled.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č.  586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Vyplňování daňových přiznání.

4) Součástí kurzu je procvičování na příkladech z praxe.

5) Angličtina

 • Výuka anglického jazyka probíhá od úplných základů gramatiky až po napsání jednoduchého obchodního dopisu. Výuka probíhá 1 měsíc, je intenzivní, postupuje rychlejším tempem a je určená především pro tzv. „falešné začátečníky“.
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Zaměstnání. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Služební cesta. Životopis.
 • Gramatika: Sloveso „to be“. Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have“. Vazba „there is“. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas. Předpřítomný čas. 

Studijní materiály:

Náš tým pro Vás připravil skripta a cvičebnice k výuce. Podívejte se na jejich ukázku:

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.
 • Více se o e-learningu dozvíte zde.

Čas konání kurzu:

Kurz trvá 2 měsíce. Celkový počet vyučovacích hodin je 168.

Kurz nabízíme ve 2 variantách – dopolední kurz nebo odpolední kurz.

Dopolední kurz:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin.
 • Výuka účetních modulů probíhá od 8:30 do 13:30 hodin.  Procvičování probrané látky od 13:30 do 14:30 hodin.

Odpolední kurz:

 • Výuka angličtiny probíhá od 8:30 do 12:00 hodin.
 • Ostatní účetních modulů probíhá od 14:30 do 19:30 hodin. Procvičování probrané látky od 13:30 do 14:30 hodin.

Kurz je možné studovat také ve víkendové variantě:

 • Výuka probíhá v pátek od 17:00 do 20:05 hodin a v sobotu od 8:30 do 15:10 hodin. (Procvičování a modul Angličtina probíhají ve všední dny.)

Doklad o absolvování kurzu:

Absolventi kurzu získají Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu

Další možnosti

Na kurz Účetnictví, daně a účetní angličtina je možno navázat kurzem Mzdové účetnictví nebo Daňový specialista.

Skvělé uplatnění

Po kvalitních účetních je velká poptávka.


Nabídky práce pro účetní v Praze a okolí

Foto z kurzů

Reference:

Kurz celkově hodnotím velmi pozitivně - náplně je výborná, skvěle připravené podklady, pozitivní přístup lektorů, příjemné prostředí. Lektoři jsou vstřícní a probíranou látku vždy vysvětlili na konkrétních příkladech.

Petra Cechlová, petra.cechlova(zavinac)seznam.cz

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, ulice Bělehradská 77, Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 2. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.

Politika chrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.