Cena kurzu: Místo konání
1 210 Kč s DPH
(1 000 Kč bez DPH)
Centrum služeb pro podnikání, Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova a náměstí Míru, směr Nuselský most - mapa)

Cíle kurzu:

Workshop umožní účastníkům vidět události jejich dosavadního života v širších souvislostech, zbavit se „bludného kruhu“ uvažování, které je brzdí a nalézat tak možná řešení životních situací.

Popis:

Dosažení cílů nebo spokojenosti v životě závisí nejen na našich schopnostech, ale také na našem postoji k událostem, které nastanou v našem životě. Nejistota, náhlé změny nebo složitější situace mnohdy vyvolávají v našem životě napětí a stres. O tom, zda se dokážeme postavit k těmto výzvám pozitivně a s klidem, rozhoduje míra naší odolnosti.

Být odolný znamená, že ve složitých životních i pracovních situacích dokážeme zůstat vnitřně vyrovnaní, dál věřit sám sobě a svým schopnostem a odolávat psychickému tlaku.

Pro dosažení odolnosti je důležité umět o sobě objektivně uvažovat a rozpoznat svoje schopnosti. To nám umožní snáze překonávat překážky a vyrovnávat se změnami v našem životě. I když mnohdy nemůžeme změnit okolnosti dané situace, rozhodující pro její zvládnutí je zaujmout aktivní postoj.

V průběhu kurzu jsou používány koučovací techniky, které účastníkům umožní hlubší uvědomění si a prožití získaných dovedností. Zároveň je věnována velká pozornost individuálním potřebám každého účastníka. Na konci kurzu již účastníci zjišťují výrazný posun v dané oblasti.

Pro koho je kurz určen:

  • Všem, kteří chtějí lépe poznat sami sebe
  • Všem, kteří chtějí objevit svoje negativní přesvědčení
  • Všem, kteří se chtějí naučit myslet pozitivně
  • Všem, kteří chtějí zvýšit svoji odolnost

Obsah kurzu:

  1. Zaměření se na zdroje stresu
  2. Stanovení toho, co ovlivňuje lidské chování
  3. Hledání příčin Vašeho jednání
  4. Objevování podpůrných myšlenkových postojů
  5. Vybudování základů odolnosti

Foto z kurzů

Obecné informace ke kurzům

Přečtěte si, jak se na naše školení přihlásit. Dozvíte se, jak celý kurz probíhá a na co se připravit.


Organizační informace

Výuka probíhá v centru Prahy, Fügnerovo náměstí 1866/5 , Praha 2 – mapa. Vaše první cesta při zahájení kurzu povede do 6. patra, kde se seznámíme a dozvíte se, ve které učebně bude Vaše výuka probíhat. Přijďte o 20 minut dříve, aby na vše bylo dostatek času a Vy se cítili dobře. S sebou si vezměte blok, pero a v případě účetního kurzu kalkulačku. Veškeré organizační dotazy Vám zodpoví naše milé referentky.

Slevy a balíčky

Usilujeme o dostupnost kurzů každému. Proto spolupracujeme s úřady práce a různými sdruženími, přes které je možno kurz získat zdarma. Pokud patříte v současnosti mezi rodiče na MD nebo RD, studenty nebo již objednáváte několikátý kurz, máte nárok na slevu 10%.

Individuální školení pro firmy

Na základě našich zkušeností připravíme firemní školení sestavené podle Vašich konkrétních požadavků. Inspirovat se můžete vypsanými kurzy, ale rádi zohledníme Vaše přání. Zaměstnance pošlete k nám nebo lektoři přijdou do Vaší firmy. Kontaktujte nás.

Politika chrany osobních údajů

Společnost Centrum služeb pro podnikání s.r.o. respektuje a chrání všechny osobní údaje, které od Vás získá. Přinášíme Vám informace o tom, s jakými osobní údaji, jakým způsobem a za jakým účelem pracujeme.