MANAGEMENT PRO PRAXI – rekvalifikační kurz

Chcete se stát úspěšným manažerem? Zapište se do našeho kurzu „Management pro praxi“!

Co se s námi naučíte?

 • Manažerské dovednosti: Vedení a motivace. Hodnocení a zpětná vazba.
 • Osobní rozvoj: Zvládání stresu. Time-management.
 • Komunikační dovednosti: Zvládání náročnějších situací. Vyjednávání. Prezentace.
 • Argumentace, rétorika: Dělení a typy rétorických výkonů. Argumentace a přesvědčování. Komunikační cesty a žánry.
 • Marketing: Marketing management. Marketingový mix. Marketingová komunikace.
 • Manažerské účetnictví: Základy účetnictví. Sledování hospodaření podniku. Struktura nákladů a jejich vazeb na výnosy, účetní výkazy, rozhodování, druhy rozhodovacích proces, kalkulace, plány a rozpočty. Finanční analýza.
 • Personální agenda: Náležitosti pracovních smluv. Ochrana osobních údajů. Výběrová řízení, motivace, propouštění pracovníků, pracovní posudek. Zákoník práce.
 • Psychologie: Základní psychologické poznatky. Psychologie osobnosti. Asertivita.
 • Ekonomie: Tržní ekonomika. Podniková ekonomika. Peněžní a kapitálový trh.
 • Právo: Základní právní pojmy. Obchodní zákoník.

Nepřehlédněte

 • Některá témata tohoto kurzu přednáší Štěpánka Duchková – televizní a rozhlasová moderátorka.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou registrování na úřadu práce, mohou tento kurz získat ZDARMA. Podrobnosti o tom, jak postupovat Vám přinášíme ZDE.

Proč je kurz rekvalifikační?

 • Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je vhodný pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření a prohloubení kvalifikace stávající.
 • Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které potvrzuje vzdělání v oboru.

Kurz vhodný pro:

 • všechny, kteří se chtějí naučit základy managementu,
 • pro začínající manažery,
 • pro podnikatele,
 • pro zájemce o rekvalifikaci v tomto oboru.

Další informace získáte: