Novinky v režimu přenosu daňové povinnosti v tuzemsku od 1.4.2015

Patří do pravidelné rubriky

Na reverse charge, neboli přenos daňové povinnosti na příjemce, jsme si v účetní a daňové praxi již asi dávno zvykli. Od letošního 1. dubna se tento systém rozšířil. Zkusme si ukázat, jakých položek se nyní týká.

Pan Novák je živnostník, který už dlouhá léta pracuje v autodopravě. Je plátce DPH, má svou účetní, která ho průběžně informuje o novinkách. Před několika lety si spolu povídali o přenosu daňové povinnosti v tuzemsku a pan Novák si uvědomil, že tento režim se ho asi příliš týkat nebude. Letos v březnu se ale rozhodl koupit si nový mobil a jak si tak pročítal nabídky a informace kolem mobilů, zaujalo ho, že dodání mobilních telefonů se bude týkat právě tuzemský reverse charge. Dost ho to překvapilo, proto se hned své účetní zeptal na podrobnosti a dozvěděl se následující:

Od 1.4.2015 opravdu dochází k rozšíření výčtu plnění, u kterých se bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti. Vláda svým nařízením 361/2014 Sb. vymezila, na která plnění z přílohy č.6 zákona o DPH se bude tento režim aplikovat. Nic se nemění u dodání zlata (§92b), dodání zboží dle přílohy č.5 (§92c) a poskytnutí stavebních a montážních prací (§92e).

Nově je však zařazen §92f, který se právě vztahuje na plnění v příloze číslo 6. Jde o dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Jde o následující položky:

  1. převod povolenek na emise skleníkových plynů – to není nic nového, jen se to do přílohy č.6  přesunulo a limit 100 000 Kč se na toto nevztahuje.
  2. obiloviny a technické plody
  3. kovy včetně drahých kovů
  4. mobilní telefony
  5. integrované obvody
  6. přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety)
  7. videoherní konzole

Účetní pana Nováka ještě informovala, že pravidla pro užití tohoto režimu zůstávají stejná jako tomu bylo doposud: musí jít o plnění mezi plátci, ke kterému dojde s místem plnění v tuzemsku a povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého se plnění uskutečnilo. V platnosti zůstávají rovněž povinnosti plátců podávat elektronicky Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, jen je potřeba dát si pozor na změněné kódy jednotlivých plnění.

Pan Novák si uvědomil, že jeho nákup nového mobilního telefonu proběhne ve standardním režimu, protože rozhodně neplánuje pořídit přístroj dražší než 100 000 Kč.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová