Osvědčení o rekvalifikaci

Absolventi našich rekvalifikačních kurzů od nás získají Osvědčení o rekvalifikaci.

Toto osvědčení:

  • je dokladem o získání nové kvalifikace v daném oboru,
  • je akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • nahrazuje školní vzdělání,
  • neomezenou platnost,
  • je jedním z podkladů při žádosti o živnostenský list.

Seznam všech kurzů, po jejichž absolvování Osvědčení o rekvalifikaci získáte najdete zde.