Pomáháme dětem

sdruzen-adam-mObvykle jsme to my, kdo uděluje certifikáty (absolventům našich vzdělávacích kurzů). Tentokrát jsme však jeden moc hezký naopak získali. Předalo  nám jej občanské sdružení Adam za finanční dar, který jsme věnovali na pomoc autistickým dětem.

Finanční prostředky použije občanské sdružení Adam na úhradu terapie (arteterapie, hipoterapie, kanisterapie apod.) a další akce pro děti včetně zajištění odborných asistentů.

Podívejte se i Vy na stránky projektu Adam.