Povinnost fyzických osob podat přiznání k dani z příjmů v roce 2014

Patří do pravidelné rubriky

Přinášíme Vám další článek z rubriky „POSTŘEHY DAŇOVÉ PORADKYNĚ“.  Tentokrát na aktuální téma – Povinnost fyzických osob podat přiznání k dani z příjmů v roce 2014.

Do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů zbývá jen několik týdnů. Řekněme si, kdy mají fyzické osoby povinnost podat za sebe přiznání za rok 2013:

  1. Přiznání podává fyzická osoba, jejíž zdanitelné příjmy překročily v roce 2013 hodnotu 15 000 Kč. Pokud tuto hranici nepřekročily, ale fyzická osoba vykazuje daňovou ztrátu, přiznání musí podat také. Pokud jde o příjmy od daně osvobozené (například starobní důchodce, jehož důchod za rok 2013 nepřekročil 288 000 Kč) nebo již zdaněné zvláštní sazbou daně podle § 36 (například podíly na zisku u společníka s.r.o.) přiznání se podávat nemusí.
  2. Přiznání je povinen podat ten, kdo měl příjmy podle § 6 ze závislé činnosti (např. zaměstnanec s pracovní smlouvou) zároveň u více zaměstnavatelů a nepodepsal u nich Prohlášení poplatníka podle §38 k zákona o dani z příjmů (například učitelka z mateřské školy, která večer jako druhé zaměstnání pracuje jako barmanka).
  3. Přiznání je povinen podat ten, kdo sice měl příjmy podle §6 pouze od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, ale kromě toho měl jiné zdanitelné příjmy přesahující za rok částku 6 000 Kč (například učitelka mateřské školy, která dostala za pronájem pole po babičce 8000Kč v červenci 2013).
  4. Dále je přiznání povinen podat daňový nerezident, který si chce uplatnit slevy na dani podle §35 ba (například na manželku, na invaliditu, na studenta) nebo daňové zvýhodnění na děti nebo si chce uplatnit nezdanitelné částky od základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 – tj. úroky z úvěrů na bydlení.
  5. Přiznání podává také osoba s příjmy dle §6, která uplatňuje jako nezdanitelnou částku od základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst.1.
  6. Přiznání je dále povinen podat poplatník, kterému se daň nebo záloha daně ze závislé činnosti zvyšuje o solidární zvýšení daně – to je novinka pro rok 2013, která by měla platit ještě pro roky 2014 a 2015. Pozor – netýká se jen těch, kteří mají pěkné výplaty nad 103 536 Kč, ale i těch, kteří takovou výplatu obdrželi jednou za život díky tomu, že skončili v zaměstnání a dostali odstupné…

Toto jsou nejčastější důvody pro podání přiznání u fyzických osob. Než se ale vrhnete na vyplňování přiznání, doporučuji projít si §4 zákona o dani z příjmů – tam se řeší osvobození příjmů pro fyzické osoby. Osvobození je celá řada a je docela možné, že váš příjem dani podléhat nebude a vy se budete zbytečně trápit tím, jak přiznání vyplnit.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: březen 2014