Příležitostná činnost a její zdanění

Patří do pravidelné rubriky

Přečtěte si další článek naší daňové poradkyně!

V létě, ale v podstatě celý rok, máme mnoho příležitostí, jak si vydělat nějakou korunu navíc. Možná nás pak napadne, jestli příjmy z takové činnosti nemusíme zdanit.

Pan Novák má syna Tomáše, který studuje na střední škole, má 19 let a sem tam si přivydělá tím, že sousedovi pomůže s nějakou drobnou prací na jeho zahradě nebo pro známého, který učí na vysoké škole, udělá nějakou administrativní práci. Za to vždy dostane pár stokorun. Pan Novák, který je vášnivý pěstitel ovoce, prodal v červnu přebytky jahod do výkupny ovoce a utržil 12 000 Kč. Předpokládá, že během podzimu bude mít tolik jablek, že je také bude muset prodat, a když ještě pronajme sousedovi na víkend svůj nový zahradnický traktůrek za úplatu, začne v něm hlodat pochybnost, jestli by si všechny tyto příjmy neměli se synem evidovat a zdanit je. Pan Novák je zvyklý podávat daňové přiznání, protože je živnostník, ale nikdy se mu nesešlo tolik vedlejších příjmů.

Paní účetní, na kterou se s tímto dotazem obrátil, mu vysvětlila, že v těchto případech se jedná o tzv. příležitostnou činnost. Řadí se sem jednorázové činnosti a služby, na které nemáme živnostenské oprávnění, pracovní smlouvu, dohodu o práci a podobně. Do této kategorie patří také příležitostný prodej výrobků vlastní výroby. Musíme si dát opravdu pozor na to, aby nešlo o činnost opakovanou, systematickou, protože pak už by šlo o podnikání.

Příležitostný příjem můžeme mít ve třech následujících případech:

  • Příležitostný pronájem movité věci – to je situace s pronájmem zahradního traktoru sousedovi na víkend. Pokud by ale pan Novák pronajal sousedovi svou chalupu na Šumavě na další víkend, už by o příležitostnou činnost nešlo, ale tento příjem by se musel bez ohledu na jeho výši zdanit podle §9 jako příjmy z pronájmu.
  • Příjem ze zemědělské činnosti – to je příjem pana Nováka z přebytků na zahrádce. Ten kdo prodává nezpracované rostlinné nebo živočišné výrobky nemusí být registrovaný jako zemědělský podnikatel. Patří sem i situace, kdy nasbírám v lese borůvky, houby a prodám je nebo mám spoustu slepic a prodávám vajíčka.
  • Příjem z příležitostných jednorázových činností – student Tomáš vypomáhá na zahradě, na fakultě, mohl by mýt okna aj.  Odborník v důchodu poskytne poradenskou službu, žena na rodičovské dovolené uklidí vilu po rekonstrukci, situací je prostě hodně.

Zdanění těchto příjmů se odvíjí od částky, kterou si celkem vyděláte za celý rok ze všech činností. Pokud to bude celkem maximálně 30 000 Kč, jsou tyto příjmy od daně osvobozené. Pozor – ne za každou jednotlivou činnost, ale za všechny činnosti dohromady. Pokud bychom překročili příjem byť jen o jednu korunu, museli bychom zdanit vše!

Zdanění se provádí podle §10 Zákona o dani z příjmů.

Kdyby tedy pan Novák za jablka na podzim dostal 20 000 Kč, překročil by limit a musel by vše zdanit (jahody, jablka, pronájem traktůrku). K těmto příjmům by si pak mohl uplatnit výdaje – k pronájmu traktůrku ve skutečné výši (například drobnou opravu poté, co soused nezvládl jízdu a naboural do zdi), k příjmů ze zemědělské činnosti buď ve skutečné výši nebo paušální výdaje ve výši 80% z příjmů.

Na závěr jen dodejme, že hranice 30 000 Kč platí až od roku 2014. Do roku 2013 platila hranice 20 000 Kč.