Přijímací pohovor je tou nejdůležitější branou, kterou musíte projít na cestě za úspěchem při získávání nového zaměstnání, proto je dobré se na něj pečlivě připravit. Pomoci vám může tento manuál, ve kterém najdete užitečné rady a tipy.

 1. Úvod
 2. Sledování nabídek zaměstnání
 3. Motivační dopis
 4. Jak napsat životopis
 5. Čeho se vyvarovat při psaní životopisu
 6. Osobní pohovor po telefonu
 7. Příprava na přijímací pohovor
 8. První dojem
 9. Jak probíhá pohovor
 10. Assessment centrum
 11. Rada na závěr

1. Úvod

Jak začít?

 • Zveřejněte Váš inzerát v místním, regionálním, centrálním, nebo odborném tisku.
 • Každý den sledujte webové stránky s nabídkou volných pracovních míst a odpovídejte na inzeráty, které Vás zaujaly.
 • Plánujte si telefonáty, volejte osobám, se kterými jste se již dříve byl/a v kontaktu a které Vám mohou pomoci.

2. Sledování nabídek zaměstnání

Pokud jste již odeslal/a žádost o zaměstnání, motivační dopis nebo odpověď na inzerát, nebuďte pasivní! Je důležité, aby ze všeho, co jste již udělal/a byl vidět nějaký výsledek! Pro přehlednost je vhodné psát si záznamy o všech kontaktech a průběžně si je zaznamenávat do přehledné tabulky. Termíny odpovědí ze strany zaměstnavatelů se různí. Zkuste se několik dní po odeslání životopisu zeptat, jak vypadá situace, jaké jsou Vaše vyhlídky.

Udělejte si v tom přehled

Pro přehlednost si můžete  připravit tabulku oslovených firem.

tabulka_pohovorZaznamenávejte si:

 • datum, kdy a komu jste odpověděl/a na inzerát;
 • o jakou pracovní pozici jste se ucházel/a;
 • kde jste nabídku našel/a;
 • zda jste posílal/a také CV a motivační dopis;
 • Vaše opakované telefonáty a získané odpovědi;
 • udělejte si kopie všech dokladů, které jste odesílal/a, poznámky atd.

Jak dál?

Stanovte si malé reálné cíle! Promluvte si se známými, kolegy i odborníky. Každý Vám může dát typ nebo nápad. Nezapomínejte však – nikdo nemá stoprocentní pravdu! Vyslechněte všechno, ale jednejte podle vlastní úvahy.

 3. Motivační dopis

Motivačnímu dopisu se někdy také říká průvodní dopis. Je to jedna z formalit žádosti o práci.

Náležitosti motivačního dopisu

 • Průvodním dopisem sdělujeme, proč jste právě vy tím vhodným člověkem, kterého by firma měla přijmout. Dobře napsaný motivační dopis vzbudí u personalisty zájem poznat Vás osobně. Můžete v něm uvést to, co se nevejde do strukturovaného životopisu  a co vypovídá o Vašich schopnostech a kvalitách. Cílem motivačního dopisu je vyvolat u personalisty pocit „to je člověk, kterého hledám“.

Úvod

 • Hned v úvodu dopisu přejděte k věci, vynechejte zdvořilostní fráze. Personalisté jsou zaneprázdněni a potřebují se hned dozvědět, proč se na ně obracíte. Specifikujte, jaká pozice Vás zaujala. Nepište, že hledáte „jakoukoliv zajímavou pozici odpovídající Vašim zkušenostem“. Personalista nemá čas a ani chuť pro Vás pracovní pozici vymýšlet.

Jádro sdělení – Proč jsem vhodný uchazeč/ka?

 • Nevyjmenovávejte vše, uveďte spíše příklady pracovních dovedností a úspěchů. Prokažte znalost oboru či firmy, kde byste chtěli pracovat. Zmiňte znalost trhu a odborné problematiky. Nastiňte svůj profesní záměr. Při psaní se zaměřte vice na to, co vy můžete udělat pro firmu, než na to, co ona může nabídnout Vám.

Pamatujte na cíl průvodního dopisu

 • Nezapomeňte požádat o pohovor. Napište, kdy a jak je možné Vás kontaktovat. Pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně jej podepište.

Dobré rady

 1. Obsah musí zaujmout, hned první odstavec by měl obsahovat konkrétní důvod, proč píšete a vzbudit pozornost adresáta.
 2. Pro každou pracovní nabídku, o kterou usilujete, napište originální průvodní dopis, jeho obsah sestavte na míru dané firmě a dané pracovní pozici.
 3. Text by měl být stručný a jasný, v každém případě bez pravopisných chyb, pozor na překlepy.
 4. Nebuďte podlézaví, buďte sebevědomí, ale ne arogantní, nepište motivační dopis v negativním tónu.
 5. Dopis adresujte pokud možno konkrétní osobě.
 6. Zájem o sebe zvýšíte, pokud v průvodním dopise šikovně zmíníte osobu, kterou Váš potenciální zaměstnavatel zná.
 7. Než dopis odešlete, přečtěte si ho očima zaměstnavatele.

4. Jak napsat životopis

Dobře napsaný životopis je při hledání zaměstnání základním kamenem. V současné době preferují zaměstnavatelé tzv. strukturovaný životopis, kde je v heslech či krátkých větách uvedeno vše podstatné. Takto napsaný životopis poskytuje zaměstnavateli jednodušší přehlednost v množství dalších životopisů, ze kterých si vybírá.

Pět náležitostí, které musí obsahovat správný životopis

 1. Kontaktní údaje: telefon, e-mail, poštovní adresa
 2. Přehled o dosažené praxi: za posledních pět až deset let
 3. Informace o vzdělání: základní školu uvádět nemusíte – pokud není posledním dosaženým vzděláním
 4. Další znalosti a dovednosti: úroveň jazykových znalostí, absolvované kurzy, řidičský průkaz, počítačové dovednosti, odborné certifikáty apod.
 5. Zdravotní omezení: vypište případná zdravotní omezení např. ZPS

Další pravidla

 1. Rozsah životopisu je 1 až 2 strany.
 2. Údaje o praxi a dosaženém vzdělávání uvádějte vždy od nejnovějších po nejstarší.
 3. Snažte se být struční a výstižní.
 4. Do životopisu pište pouze pravdivé informace.

Popis předchozí praxe

Uveďte:

 • název, adresu zaměstnavatele a délku zaměstnání;
 • pracovní pozici, kterou jste zastávali;
 • stručně shrňte náplň práce;
 • za co jste zodpovídali.

Student/čerstvý absolvent

 • Vypište krátkodobé i dlouhodobé brigády (ideálně, pokud tyto zkušenosti souvisejí s pozicí, na kterou se hlásíte).
 • Studenti nebo čerství absolventi mohou uvést i významné školní úspěchy (např. umístění na matematické olympiádě).

Stačí jeden životopis pro všechny pracovní nabídky?

 • Ne, upravte životopis vždy na míru pracovní pozice, o kterou se ucházíte. Neznamená to, že budete lhát. Upřednostněte ty zkušenosti, které Vám mohou pomoci při získání nového pracovního místa.
 • Příklad: Pan Láďa pracoval pět let jako automechanik a dva roky jako pojišťovací poradce. Nyní se hlásí na pozici obchodního zástupce. V životopise proto zdůrazní zejména komunikační schopnosti a prodejní dovednosti, které nabyl během práce v pojišťovně. 

5. Čeho se vyvarovat při psaní životopisu

Proč je důležité uvádět pravdivé informace?

Pokud pracovní pozici skutečně vyhrajete, zaměstnavatel se pravdu o Vašich dovednostech dozví. Příklad: Vedoucí Vám dá zpracovat obsáhlou tabulku v Excelu a několik grafů k tomu – pokud práci s Excelem nebudete znát, přesto že jste tuto znalost v životopise uvedli, vyjde pravda najevo a zaměstnavatel ve Vás ztratí důvěru. 

Lhát, nebo nelhat?

Je přirozené, že chceme před zaměstnavatelem vypadat co nejchytřeji a nejzkušeněji ze všech, ale lhát se prostě nevyplácí. Dá se říct, že situací, ve kterých nepravdivý údaj v životopise pomůže přijetí na danou pracovní pozici, je velmi málo. Uvádět nepravdivé, či záměrně nepřesné údaje obvykle vede k spíš k opačnému výsledku. Mnoho lidí si neuvědomuje, že pokud se zaměstnavateli nějaká Vámi uvedená informace nezdá, jednoduše si ji ověří. V některých společnostech a firmách je ověřování životopisů uchazečů dokonce standardní postup. Stačí jen zvednout telefon a do firmy, kde jste „údajně“ absolvovali mnohaletou praxi na vysoké pozici, zavolat. Většinu podstatných údajů v životopise není těžké ověřit. Toto platí především o informacích, které jsou klíčové pro pracovní pozici, na kterou se kandidát hlásí. V takovém případě jsou fakta téměř vždy ověřována. Pokud zaměstnavatel zjistí, že jste v životopise lhali, jednoduše končíte. Chtěli byste snad sami ve své firmě zaměstnance, který lže?

6. Osobní pohovor po telefonu

Podzimní měsíce jsou obdobím, kdy lze na trhu práce zaznamenat nejvyšší aktivitu. Po měsících červenec, srpen se začínají zajímat o práci středoškoláci, kteří počátkem léta úspěšně ukončili studium. Zájem o pracovní příležitosti mají také absolventi vysokých škol. Zároveň jsou aktivnější i sami zaměstnavatelé. Rostoucí intenzita na trhu práce však znamená i větší nápor na pracovníky oddělení lidských zdrojů, kteří se musejí vyrovnat s množstvím reakcí na vypsané pracovní pozice.

Personalisté využívají: telefonických pohovorů

Výhoda: úspora času

Výsledek:

 • základní probírka kandidátů;
 • pozvání jen těch co splňují požadavky dané společnosti;
 • během desetiminutového telefonického rozhovoru je výsledek.

Co zjišťuje personalista?

Má připravené schéma otázek, se kterými obvolává jednotlivé uchazeče, kteří mají zájem o danou pracovní pozici:

 • kandidáti dostávají stejné otázky;
 • hodnotí se uchazeči, kteří nejvíce zaujali v telefonu („prodali své schopnosti“);
 • pokud je kandidát zajímavý z pohledu personalisty, zve se na osobní pohovor.

 Co podrobně hodnotí personalista?

 Zda kandidát je typem, kterého hledá. Hodnotí požadované schopnosti, znalosti, vlastnosti. Personalista ověřuje údaje ze životopisu a zaměřuje se na tzv. měkké dovednosti:

 • využívají se u pracovních pozic s relativně nízkými požadavky na kvalifikaci;
 • vysoké požadavky na měkké dovednosti např. recepční, juniorské pracovní pozice, obchodní zástupce atd.

Telefonát často nahrazuje první kolo výběrového řízení a představuje přímý kontakt mezi personalistou a kandidátem. Personalista rozhoduje, zda uchazeče pozve k osobnímu setkání či nikoli. Je proto velmi důležité udělat dobrý dojem již během tohoto prvního setkání.

Klíč k úspěchu: je samotný výběr pracovních nabídek, na které bude zájemce o práci reagovat:

 • vybírejte si pracovní nabídky, které si dovedete představit („na příslušné pracovní pozici budete pracovat delší dobu“);
 • nelhat v dovednostech;
 • uvědomit si, že kvalifikační předpoklady v inzerátu firma opravdu potřebuje;
 • pokud nějaký požadavek nesplňujete, personalistu předem upozorněte a nechat na jeho zvážení zda absence dané dovednosti je akceptovatelná či nikoli.

Dobré rady:

 • Pokud Vás volající zastihl v dobu, která je pro vás nevhodná pro hovor, omluvte se a navrhněte čas, kdy se může telefonát uskutečnit. Velmi dobře působí, když uchazeč sám zavolá zpět.
 • Na odpovědi si vyberte takové prostředí, kde můžete v klidu odpovídat.
 • Nebojte se zeptat.
 • Pokud potřebujete na odpověď více času, sdělte to personalistovi.
 • V případě úspěšnosti, buďte co nejvíce flexibilní v otázce osobního setkání.

7. Příprava na přijímací pohovor

Pokud Vás potenciální zaměstnavatel pozve k přijímacímu pohovoru nebo výběrovému řízení či konkurznímu řízení, zaznamenali jste první úspěch. Znamená to, že jste prošli prvním sítem. Mělo by to zvednout Vaše sebevědomí.

Dobré rady:

 • Přijďte včas, raději o nějakou minutu dříve, než později.
 • Přijďte upravení, oblékněte se do dobře padnoucího oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíše lépe než nedbale, rozhodně ne nápadně.
 • Dejte si pozor, ať Vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení.
 • Ruku nepodávejte první, tu Vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně („pevně, neznamená, že nás po stisku bude bolet“).
 • Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by Vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být „chyták“).
 • Snažte se co nejvíce uvolnit.
 • Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, odpovídejte srozumitelně a můžete připojit úsměv, pokud se to hodí.
 • Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní.
 • Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu. Případně tu myšlenku zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci (nevím), než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit. Je potřeba si uvědomit, že cílem zaměstnavatele není nás zdeptat.
 • I vy si připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, o plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře.

8. První dojem

Vzhled je jedním z prostředků neverbální komunikace a v souvislosti s prvním dojmem hraje významnou roli. Pokud se chystáte na důležitou pracovní schůzku či přijímací pohovor, tak v rámci přípravy na jednání nepodceňte způsob prezentace, vyjadřování, ale také toho, jak vypadáte a co máte na sobě. Oblečení je většinou první věc, které si na vás lidé všimnou. Mělo by korespondovat s prostředím, v němž se pohybujete. Také mějte na paměti, že příjemně a sebevědomě se budete cítit pouze v dobře padnoucím oblečení z pohodlných a kvalitních materiálů. Uvědomte si, že během jednání se již nebudete moci převléknout. Čisté, vkusné a slušivé oblečení tudíž přizpůsobte dané situaci.

Zaujmout hned na začátku je důležité

První dojem, který si lidé o Vás dělají ovlivňuje:

 • 55 % vzhled
 • 38% vystupování
 • 7% vědomosti

Přirozený a příjemný úsměv je nutností. Co se týče oblečení, tak je většinou vhodné zvolit decentní eleganci. Výrazným barvám a avantgardním doplňkům se raději vyhněte. Zvolte přiměřený parfém a líčení. Základem je samozřejmě dobře padnoucí, kvalitní oblečení, které lichotí nositeli a ukazuje obecnou úroveň a péči.

Zvolit vhodné oblečení představuje pro některé lidi velkou neznámou. Pokud máte problém s tím, jak se pro různé příležitosti obléct a upravit, nevíte jak zkombinovat oblečení či chcete vylepšit svoji vizáž, tak vyhledejte odborníka. V dnešní době existuje spoustu specialistů, kteří poradí, jak sladit šatník, jaké barvy a střihy určitému typu člověka nejlépe padnou a v neposlední řadě doporučí i vhodný účes a doplňky.

Rychlý soudce

 • To jak vypadáme, působí na vnímání naší osoby okolím, hraje významnou roli v rámci prvního dojmu a mnohdy má tak i výrazný vliv na důležitá setkání. Ač to rádi přehlížíme, tak vizáž ovlivní výsledek zásadně. Ani jedna strana si to obvykle neuvědomí zcela se všemi důsledky, ale mnoho faktů dokazuje, že oči jsou rychlejší a přísnější soudce než analytické posouzení faktů. Často je o výsledku schůzky rozhodnuto z prvního dojmu.
 • Pokud se Vám nepodaří udělat první dojem podle vašich představ, tak nevěšte hlavu. Příští setkání se vám určitě vydaří lépe. O to důkladněji se připravte na další schůzky a ze svých chyb se ponaučte.

Neverbální komunikace

 • haptika – je kontakt hmatem – způsob sdělení, které se tlumočí (podání ruky, poplácání po ramenou atd.);
 • mimika – vyjadřování výrazem tváře způsobené stahy obličejových svalů;
 • gestika – posunek, tělesný pohyb, který něco vyjadřuje nebo dává najevo;
 • proxemika – je druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti (intimní zóna je do 60 cm, veřejná zóna od 3,6 m do 7,6 m i více);
 • pantomimika – určuje celkový obraz fyzického postoje, držení těla i jeho pohybu;
 • paralingvistika – zkoumá zvukovou stránku verbální komunikace – tón, hlasitost, intonaci řeči.

9. Jak probíhá pohovor

Výběrový pohovor začíná již příchodem uchazeče do firmy. Často je uchazeč, který čeká na pohovor, usazen do místnosti, kde pracuje některý ze zaměstnanců (například sekretářka). Chování uchazeče v „čekací“ místnosti je velmi často také hodnoceno.

Při uvedení na vlastní výběrový pohovor by měla být uchazeči představena výběrová komise a stručně vysvětlen účel výběrového pohovoru, představena firma a pracovní místo, na které se uchazeč hlásí.

Po stručném úvodu následuje nejdůležitější část pohovoru – série otázek, které mají odhalit kvality, silné a slabé stránky a další vlastnosti uchazeče. Tato část pohovoru je rozčleněna na následující skupiny otázek. Pořadí těchto skupin otázek není vždy stejné.

Příklady častých otázek u přijímacího pohovoru:

 • Jak byste popsal/a svou dosavadní profesní kariéru?
 • Jakou práci jste dělal/a v minulém zaměstnání?
 • Co se Vám na této práci líbilo/nelíbilo?
 • Co se Vám v této práci podařilo, jaké byly Vaše největší pracovní úspěchy?
 • Co jste se tam naučil/a nového?
 • Proč jste z minulého zaměstnání odešel/a? (vyvarujte se velké kritiky zaměstnavatele)
 • Absolvoval/a jste i jiné přijímací pohovory?
 • Co víte o naší firmě? Proč jste si vybral/a právě ji? (vyplatí se, zjistit si informace o firmě)
 • Jakou máte představu o své práci v novém zaměstnání?
 • Čeho byste ve své práci (ve své kariéře) chtěl/a dosáhnout?
 • Jak se vidíte (co byste chtěl/a dělat, na co si troufáte) za 5 let (za 10 let)?
 • Jaké si myslíte, že jsou Vaše klady (zápory), v čem si myslíte, že jste dobrý/á?
 • Jaké své znalosti a dovednosti si myslíte, že v novém zaměstnání uplatníte?
 • Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě Vás? Jaký bude Váš přínos pro nás?
 • V jaké práci se cítíte jistý/á?
 • Jste ochoten/a pracovat nad rámec běžné pracovní doby?
 • Jste schopen/a a ochoten/a zvládat nárazově větší pracovní zatížení?
 • Umíte odpočívat, relaxovat?
 • Jak trávíme dovolenou? Jaké jsou Vaše mimopracovní zájmy?
 • Sportujete?
 • Jaký je Váš zdravotní stav? 

10. Assessment centrum

Investice do lidských zdrojů představuje významnou nákladovou položku každé společnosti. Jednou z cest, jak se zaměstnavatelé snaží minimalizovat riziko „špatného výběru“, je realizace komplexního hodnotícího programu určeného pro větší počet uchazečů – Assesment Centre (AC).

Oblíbenost (u zaměstnavatelů) skupinových výběrových metod je dána především jejich objektivitou a schopností získat co nejvíce informací o přijímaných obchodnících. Program bývá zpravidla složen z různých metod, kdy účastníkům nemusí být vždy zcela jasné, jaká oblast jejich osobnostních nebo profesních předpokladů je hodnocena. Chceme-li zvýšit své šance že uspějeme, je dobré si předem udělat následující přípravu:

Rady:

 • Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti, produktech a zákaznicích. Vytvořte si svůj názor na to, jak je možné úspěšně nabízet produkty nebo služby firmy, do které se hlásíte. Vytvořte si profil „ideálního obchodníka“ a porovnejte s ním sama sebe. Identifikujte svá slabá místa (zpravidla o nich již víte) a připravte si seznam deseti opatření jak dosáhnout zlepšení.
 • Požádejte svého kolegu/kolegyni o zpětnou vazbu na Vás, jako na obchodníka. Chtějte přesně vědět, kde on/ona vidí jako Vaše slabá místa. Zamyslete se nad tím, jaké Vaše konkrétní chování vyvolává negativní reakce u druhých. Takto získané informace nepřeceňujte, ani nepodceňujte. Dejte si je do kontextu se svým vlastním názorem a jasně si pojmenujte kroky vedoucí ke zkvalitnění Vás jako člověka a obchodníka.
 • Absolvoval-li jste již jiné skupinové výběrové řízení (AC) a byla-li Vám poskytnuta zpětná vazba od hodnotitelů, tak si přesně pojmenujte ty oblasti, kdy jste byli hodnoceni s výhradami. Hledejte místa v programu, kdy víte, že jste nepředvedli maximální výkon. Analyzujte si důvody a vyvoďte z toho opatření.
 • Zeptejte se někoho, kdo na programu již byl. Ačkoliv asi touto radou příliš nepotěším organizátory AC, tak pro účastníky svůj pozitivní přínos má. Doporučuji požádat o konzultaci osobu, která již konkrétní AC absolvovala. Je dobré znát scénáře modelových situací, témata skupinových diskusí, prezentací apod. Získáváte tím čas na přípravu. Všeobecně lze usuzovat na „styl“ a metody používané během hodnocení. Je však evidentní, že objektivita Vašeho hodnocení klesá.

Na co být připraven

 • Každé výběrové řízení je do jisté míry stresujícím faktorem. Specifikum AC je v tom, že se ocitnete ve skupině s dalšími uchazeči, kteří jsou vlastně Vašimi konkurenty. Jde o to, jak v této „soutěži“ uspět – být tím nejlepším. Všeobecně se cení schopnost týmové spolupráce, proto univerzální politika „ostrých loktů“ není optimální. Zdravé sebeprosazení je ale také na místě. Program AC bývá složen z více činností.

Podívejme se nyní na jednotlivé aktivity:

Skupinová diskuse

 • Během této činnosti, která zpravidla není nikým řízena, se řeší nějaký problém. Účastníci mají prostor k prosazení svého názoru, hodnotí se iniciativa, sebeprosazení, schopnost argumentace, ale také verbální a neverbální projev, akceptování názoru jiných apod.

Řešení případových studií

 • Často se jedná o konkrétní situace z obchodní praxe. Hodnotí se schopnost nalézt řešení, získat pro něj dostatečnou podporu ostatních včetně vyjednávacích a prezentačních dovedností. Může se stát, že zadání je na první pohled zmatené, nejasné nebo nereálné. Nenechte se zmást! Ve skutečnosti jde o záměr, který hodnotí Vaší kreativitu, umění improvizovat, nebo třeba schopnost postavit se k řešení zdánlivě nereálných úkolů.
 • Často bývají scénáře modelových situací podány tak, že ve skupině vzniká stres a napětí. Jedná se o cílený stav, kdy se hodnotí Vaše schopnost řešit krizové stavy nebo pracovat pod stresem. Doporučuji si na toto vzpomenout při jakékoliv situaci během programu, kdy dojde k vyhroceným stavům. Je dobré si uvědomit, že se jedná „pouze“ o zkoušku a s tímto vědomím a určitým nadhledem jednat. Pravděpodobně nejhorší pro Vás je, když se necháte „unést“ a dojde k nepřiměřené reakci z Vaší strany. Organizátoři AC jsou v tu chvíli spokojeni, jak věrohodné „prostředí“ se jim podařilo navodit – účastníci jednají spontánně, ale Vy tím ztrácíte kladné „body“.

Prezentace

 • Velice oblíbené bývají prezentace. U obchodníků se hodnotí především schopnost vyvolat zájem a získat posluchače na svou stranu. Je posuzován nejenom slovní projev, neverbální chování, ale také logičnost a výstižnost prezentovaného tématu. Součástí hodnocení je i práce s prezentačními pomůckami.

Psychologické hry a testy

 • Součástí programu AC bývají různé testy, projektivní metody nebo psychologické hry. Osobně se domnívám, že se zde nevyplácí jakákoliv stylizace nebo uvádění nepravd. Současné testové metody s tímto počítají a dokážou toto chování odhalit. Validita těchto metod je dána zkušenostmi psychologů, kteří testy vyhodnocují a dále konkrétními testy, jejichž kvalita a objektivita se také liší.

11. Rada na závěr:

Pokud nechcete, aby na Vás personalista hned zapomněl, zašlete poděkování e-mailem:

   • Zvolte vhodné oslovení konzultanta personální agentury, personalisty nebo vedoucího pracovníka, se kterým jste mluvili. Nezapomeňte uvést jméno ve správném 5. pádu, pozor na zkomoleniny jména, Vaše snaha by díky tomu mohla vyjít naprázdno.
   • Poděkujte za pozvání na pohovor a čas, který Vám osoba vedoucí pohovor věnovala. Nezapomeňte napsat den pohovoru a pozici (případně její kód), o kterou jste se ucházeli.
   •  Uveďte kontaktní údaje, na kterých je možné Vás zastihnout, pokud se ještě vyskytnou nějaké nezodpovězené otázky.
   •  Nezapomeňte uvést, že se těšíte na výsledky přijímacího pohovoru, případně další výběrová kola nebo informace týkající se pozice, o kterou se ucházíte.
   •  Email by měl být stručný a jasný. Jeho jediným cílem  je poděkování a vyjádření vstřícnosti k dalšímu jednání. Příliš dlouhý email by nemusel být dočtený do konce.