Získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Naše vzdělávací centrum obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR autorizace pro pořádání zkoušek profesní kvalifikace:

Poskytujeme nejen možnost složit zkoušku, ale také možnost připravit se na ni v našich rekvalifikačních kurzech:

Co získáte:

 • Rekvalifikační kurzy Vám přinesou znalosti z uvedených oborů. Při studiu od nás obdržíte skripta, která se věnují všem tématům obsaženým v jednotlivých částech zkoušky a získáte k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a otestovat své znalosti.
 • Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdržíte Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v oboru. Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu a proto má celostátní platnost při prokazování kvalifikace u zaměstnavatele.

Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět více informací o získání profesní kvalifikace, nás mohou kdykoliv kontaktovat.

Termíny nejbližších zkoušek jsou:

Zkoušky profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka:

 • 28. května 2021
 • 25. června 2021
 • 30. července 2021
 • 31. srpna 2021
 • 30. září 2021

Zkoušky profesní kvalifikace Personalista:

 • 27. května 2021
 • 28. června 2021
 • 31. listopadu 2021

Zkoušky profesní kvalifikace Specialista marketingu:

 • 31. května 2021
 • 24. června 2021
 • 16. listopadu 2021