Získejte osvědčení o profesní kvalifikaci

Naše vzdělávací centrum obdrželo od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR autorizace pro pořádání zkoušek profesní kvalifikace:

Poskytujeme nejen možnost složit zkoušku, ale také možnost připravit se na ni v našich kurzech. Vybrat si můžete kurz prezenční nebo dálkový.

Prezenční rekvalifikační kurzy:

Dálkové rekvalifikační kurzy:

Co získáte:

  • Naše kurzy Vám přinesou znalosti z uvedených oborů. Při studiu od nás obdržíte skripta, která se věnují všem tématům obsaženým v jednotlivých částech zkoušky a získáte k dispozici e-learning, který Vám umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a otestovat své znalosti.
  • Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdržíte Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v oboru. Osvědčení je veřejnou listinou stejně jako vysvědčení, výuční list nebo diplom o absolutoriu a proto má celostátní platnost při prokazování kvalifikace u zaměstnavatele.

Zájemci, kteří by se chtěli dozvědět více informací o získání profesní kvalifikace, nás mohou kdykoliv kontaktovat.