Reference od účastníků našich kurzů

Přečtěte si názory některých účastníků na naše vzdělávací kurzy.

Renata Matasová, Milan Fortuník

management-posluchaciKurz doporučuji, jeho náplň je výborná. Nejvíce se mi líbila témata ekonomie, právo, účetnictví a marketing. Oceňuji ochotu zaměstnanců.

Renata Matasová, rmatasova(zavianc)seznam.cz

Náplň kurzu byla přesně podle mých potřeb a získané vědomosti odpovídají mému očekávání.

Milan Fortunik, fortunik(zavinac)samk.cz

Milan Řepka

Milan Řepka_mKurz Ekonomie pro manažery předčil má očekávání v tom nejpozitivnějším možném smyslu. Lektor je skvělý a velmi talentovaný.

Milan Řepka, mrepka(zavianc)atlas.cz

Martina Sedláčková

Absolventka kurzuAbsolvováním tohoto kurzu jsem si rozšířila své znalosti o další oblasti důležité pro pracovní růst, je to veliká motivace pro další sebevzdělávání. Příjemné prostřední, profesionální přístup lektorů…..Mé hodnocení je jednoznačně kladné. Při výběru dalšího vzdělávacího kurzu nemám důvod obracet se jinam.

Martina Sedláčková, martina.sedlackova(zavinac)seznam.czpost.cz

Petra Ješátková

petra-jesatkovaNáplň kurzu byla tématicky velmi členitá a obsahovala všechny podstatné účetní oblasti, které jsou řešeny v praxi. Za nejpřínosnější jsem považovala možnost mluvit s lektory o jejich praktických zkušenostech, což nám umožnilo přesně pochopit probíranou látku a zjednodušilo daňovou problematiku. Oceňuji propojení se systémem Pohoda, ve kterém jsme účtovali probírané učivo na základě reálných dokladů a učili jsme se tak pracovat s různými druhy účetních dokladů. Lektoři byli vždy vstřícní a přibližovali nám probíranou látku na konkrétních příkladech. Naučila jsem se mnoho z oblasti účetnictví a daní.

Petra Ješátková, petra.jesatkova(zavinac)email.cz

Ing. Hana Křepelková

Absolventka kurzuKurz hodnotím velmi pozitivně, lektoři se snažili předat mnoho informací. Doporučuji všem, kteří chtějí poznat základy administrativní práce. K vysoké kvalitě kurzu přispěly i školící materiály. Kurz bych určitě doporučila.

Hana Křepelková, hana74(zavinac)post.cz

Alexandr Maier

Maier-u-mKurz je veden prakticky, nikoliv jen teoreticky, což se pozitivně odráží na jeho kvalitě. Zaobírá se praktickými činnostmi a je jisté, že asistentům / asistentkám pomůže v jejich profesním životě. U všech lektorů oceňuji jejich odbornost a pečlivou přípravu. Bylo na nich vidět, že je jejich práce baví.

Alexandr Maier, alexandr.maier(zavinac)pseznam.cz

Pham Thi Huyen Anh

huyenKurz se mi moc líbil. Naučila jsem se mnoho zajímavých věcí, které, jak věřím, jsou užitečné nejen pro profesní, ale i osobní žívot. Lektoři jsou výborní – kreativní, akční, ochotní, zodpovědní. Studijní látka byla dobře rozdělená do modulů, oceňuji příklady z praxe.

Pham Thi Huyen Anh, pham.huyenanh2510(zavinac)gmail.com

Zuzana Pospíšilová

Pospíšilová-u-mKurz se mi líbil. Obsahuje zajímavá témata, která určitě využiji v práci. Chválím příjemné prostředí a milé lektory.

Zuzana Pospíšilová, pospisilova23(zavinac)pseznam.cz

Ing. RNDr. Tomáš Kočí

koci-tomas-u-mMěl jsem zájem o další vzdělání a úřad práce a Centrum služeb mi pomohli. V důstojném prostředí pražských Vinohrad, v příjemných učebnách, s dostatkem zkušených lektorů i výpočetní techniky, ve všední dny či o víkendech, teorie, praxe, poskytli studijní materiály, přidali maily, které mi nic nevnucovaly, ale obsahovaly další studijní materiály, i kuchyňka při celodenních kurzech byla vítaná. A hlavně, denně reagovalo vedení Centra na náměty účastníků, dokonce bonusovým rozšířením kurzu o aktuálně potřebná témata.

Ing. RNDr. Tomáš Kočí, koci.tom(zavinac)gmail.com

Alena Dolejšová

alena-dolejsovaKurz hodnotím jednoznačně pozitivně. Oceňuji podrobné studijní materiály, které jistě budu využívat i do budoucna. Výuka je rozdělená do jednotlivých modulů, je jasná a srozumitelná. Lektoři jsou profesionálové s příjemným lidským přístupem k posluchačům, jsou to lidé na svém místě. Kurz bych určitě doporučovala pro jeho příjemnou atmosféru a také pro vstřícné jednání a ochotu lektorů i ostatních zaměstnanců.

Alena Dolejšová, 3aldolejsova(zavinac)seznam.cz

Mgr. Susanna Simonyan

susanna-symonyanMusím říct, že se  mi kurz opravdu  moc líbil a to po všech stránkách – obsah, organizace, lektoři, spolužáci byli moc fajn. Jsem za to všechno opravdu moc ráda. Skoro je mi líto, že kuz skončil… Oceňuji všechny získané znalosti a zkušenosti.

Mgr. Susanna Simonyan, susanna.simonyan(zavinac)seznam.cz

Tomáš Cipra

cipra_tomasKurz je přehledný. Přestal jsem mít respekt z Wordu a Excelu. Začínal jsem z nuly a po kurzu mám potřebné znalosti. Lekor je komunikativní a pofesionální. Během výuky byla příjemná atmosféra.

Tomáš Cipra, tomascipra(zavinac)seznam.cz

Alena Kučerová

kucerova-alenaJednotlivé části kurzu byly doslova naplněny informacemi. Materiály, které jsme dostali k dispozici jsou velmi pečlivě a srozumitelně připraveny – a to i pro ty, kteří se tomuto oboru nikdy nevěnovali. Lektoři látku vysvětlovali skutečně velmi precizně a srozumitelně. Představa účtování mi nikdy nebyla příliš sympatická, ale díky lektorům jsem si tuto činnost oblíbila. Moc děkuji za inspiraci a velmi milé a přátelské prostředí.

Alena Kučerová, alen.kucerova(zavinac)seznam.cz

Vladimíra Forejtarová

Absolventka kurzuStudium splnilo má očekávání a jsem velmi spokojená. Výklad lektorů byl srozumitelný, všechny přednášející hodnotím kladně.

Vladimíra Forejtarová, vladkaforejtar(zavinac)seznam.cz

Inha Huohas

Huohas-Inha-u-u-mS výukou jsem spokojená. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí, které využiji ve své práci. Lektoři jsou příjemní, všechno hezky vysvětlují, zaměřují se na věci, které se vztahují k praxi.

Inha Huohas, huohe(zavinac)gmail.cz

Lenka Mužíková

Absolventka kurzuKurz je velmi zajímavý a přínosný. Rozšířila jsem si znalosti a naučila se spoustu nového. Kurz bych určitě doporučila.

Lenka Mužíková, muzikova(zavinac)klikni.cz

Simona Dubaničová

Dubaničová-simona-oKurz se mi velice líbil, byl velmi naučný. Je pro mě velikou motivací pro další sebevzdělávání. Lektoři byli vždy ochotní odpovědět na danou otázku. Výuka probíhala ve výborné atmosféře. Pozitivně hodnotím i učebny a kuchyňku pro studenty.

Simona Dubaničová, dubasini(zavina)seznam.cz

Gabriela Krátká

Rozhodla jsem se pomáhat manželovi v podnikání tím, že mu povedu účetnictví. Protože jsem se do této chvíle o účetnictví nezajímala, musela jsem se to někde naučit. Nevěřila jsem, že se mi to povede, matematika a čísla všeobecně nejsou mé hobby. Vybrala jsem si kurz „Daňová evidence“ ve společnosti Centrum služeb a byla jsem velmi mile překvapena. Kurz vedou příjemní kvalifikovaní lektoři a velmi přijatelnou formou (i pro mne) nám vše vysvětlili. I teď často nahlédnu do skript, která jsme dostali. Velká úleva a pomoc pro mne je, že se na lektory mohu v průběhu 1 roku obrátit s bezplatnými konzultacemi. Kurz mohu jen doporučit.

Gabriela Krátká, gabina.kratka(zavinac)post.cz

Eva Zeťová

Oceňuji komplexnost kurzu. Jako velmi užitečné se mi jeví příklady z praxe prezentované profesionály z oblasti komunikace a reklamy (například Štěpánka Duchková, Vít Baloušek). Kurz předčil mé očekávání a věřím, že získané znalosti uplatním v praxi.

Eva Zeťová, ezet(zavinac)seznam.cz

Mgr. Jana Macková

S kurzem jsem byla velmi spokojena, byl opravdu velmi intenzivní. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které jsou užitečné pro praxi. Vše bylo jasně a srozumitelně podáno a vysvětleno a následně skutečně důkladně procvičeno. Organizačně rovněž perfektní. Lektoři byli výborní – po pedagogické i odborné stránce. Snažili se nám toho předat opravdu co nejvíce a uváděli spoustu příkladů z praxe. Jsem spokojená s obsahem i organizací kurzu.

Mgr. Jana Macková, jamoc(zavinac)seznam.cz

Dagmar Mádlíková

Náplň kurzu je vynikající. Všechny tematické celky splnily má očekávání. Jsem maximálně spokojená.

Dagmar Mádlíková, madlikovad(zavinac)seznam.cz

Iva Šindelková

Kurz byl pro mě osobně velký přínos, rozšíření obzorů, nabídka jiného pohledu, utříbení myšlenek a tolik potřebné opakování. Co jsem znala z praxe dostalo tvar, smysl a logiku. Nebylo nic, co by na mě negativně působilo. Děkuji všem. Lekce byly velice příjemné a také užitečné díky příkladům z praxe.

Iva Šindelková, sindelkova.iva(zavinac)gmail.com

Lenka Jirků

Kurz určitě doporučuji! Přináší průřez dané problematiky, podněty z praxe a nabízí další možnosti profesního růstu. Lektorka je na jedničku – skvělý projev, pozitivní přístup, vstřícnost a velmi milé jednání.

Lenka Jirků, jirkulenka(zavinac)gmail.com

Hana Dvořáková

Opravdu hodně jsem se naučila. Látka je vysvětlená srozumitelným způsobem na množství příkladů a výpočtů. Lektoři byli výborní, moc je chválím. Výuku doplnili o mnoho osobních zkušeností z praxe.

Hana Dvořáková, hafrodo(zavinac)atlas.cz

Gabriela Němcová

Obsah kurzu se mi jeví jako opravdu komplexní. Lektoři byli ochotní, příjemní a učili srozumitelnou formou.

Gabriela Němcová, gabrichrz(zavinac)seznam.cz

Roman Vojtíšek

Náplň kurzu hodnotím pozitivně. Rozsah výuky splnil mé očekávání. Lektoři jsou odborníci, kteří přednášená témata výborně znají z praxe. Byl jsem spokojen.

Roman Vojtíšek, rovojtisek(zavinac)seznam.cz

Květoslava Hribiková

Kurz se mi líbil. Získala jsem díky němu rozhled. Lektoři nám předávali informace z praxe. Jejich prezentace byla vynikající.

Květoslava Hribiková, Květoslava Hribikova(zavinac)seznam.cz

Jaroslava Monová

Kurz se mi velice líbil. Byl připraven srozumitelnou a zábavnou formou. Považuji jej za přínosný. S lektory jsem byla moc spokojená, jsou erudovaní a vstřícní – zkrátka lidé na svém místě. Kurz bych doporučila i pro jeho milou atmosféru a naprostou absenci stresu.

Jaroslava Monová, jaroslavamonova(zavinac)seznam.cz

Ing. Ivana Hádková

Velice pěkně provázané informace. Výborně připravené podklady, s nimiž jsme pracovali v jednotlivých částech kurzu. Lektoři vše vysvětlovali srozumitelně.

Ivana Hádková, daviva(zavinac)seznam.cz

Ing. Alena Dlapová

Kurz předčil má očekávání, a to častými příklady z praxe a také renomovanými lektory. Výuka byla skvěle shrnuta do 1 měsíce a proložena praxí. Poskytla mi náhled na marketing.

Ing. Alena Dlapová, alenadlapova(zavinac)gmail.com

Markéta Rybáčková

S kurzem jsem spokojená. Chválím především jeho praktickou část a lektory, které nám předávali zkušenosti z praxe. Látka je zajímavá a inspirativní. Oceňuji umístění učeben v centru Prahy – pro jejich dobrou dostupnost.

Markéta Rybáčková, m.rybackova(zavinac)gmail.com

Erika Matoušová

Byla jsem velmi spokojená. Výuka byla srozumitelná a měli jsme možnost procvičit si získané znalosti na mnoha příkladech. Veškeré naše dotazy nám byly zodpovězeny a vysvětleny. Lektoři byli výborní. Kurz doporučuji každému, kdo se chce orientovat v daňové problematice.

Erika Matoušová, e.matousova(zavinac)seznam.cz

Mariana Rachmanová

Získala jsem mnoho praktických informací a vědomostí, které využiji v podnikání. Zjistila jsem, na co konkrétně se mám podrobně zaměřit. S výkladem lektorů jsem byla spokojená.

Marie Rachmanová, ebena(zavinac)seznam.cz

Jitka Michnová

Náplň kurzu je bohatá, zahrnuje velké množství informací. Kurz je šikovně rozdělen do jednotlivých modulů a člověk se dobře orientuje v mnoha oblastech. Učitelé jsou skvělí, pozorní, trpěliví.

Jitka Michnová, jitkamicha(zavinac)seznam.cz

Richard Rom

Jsem rád, že jsem kurz navštívil. Vylepšil jsem svoji dovednost pracovat s počítačem. S výkladem lektora jsem byl velmi spokojen – tempo výuky i srozumitelnost byly výborné. Kurz je ideální pro všechny, kdo si potřebují zlepšit znalosti práce na počítači.

Richard Rom, know.10(zavinac)seznam.cz

Dana Křivanová

Tento kurz předčil má očekávání a jsem maximálně spokojena. Lektorka je kompetentní, komunikativní, má velké zkušenosti z praxe a při výuce uvádí příklady z praxe.

Dana Křivanová, dana.krivanova(zavinac)seznam.cz

Petra Barbořáková

Z kurzu odcházím s pocitem, že mám větší rozhled v oblasti ekonomiky, marketingu, psychologie a práce na počítači, které určitě využiji v novém zaměstnání. S kurzem jsem celkově spokojena, splnil má očekávání.

Petra Barbořáková, petra.barborakova(zavinac)email.cz

Kateřina Jetelová

Kurz byl velmi užitečný a myslím si, že obsáhl celou problematiku. Velmi se mi líbilo i účtování v sytému Pohoda. Lektorka byla trpělivá, ochotná, látku vysvětlovala srozumitelně a přehledně.

Kateřina Jetelová, jetelova(zavinac)centrum.cz

Bc. Tereza Bílková

Kurz měl pro mě velký přínos a to ve všech oblastech, které jsme probrali. Za velmi užitečné považuji, že jsme provedli kompletní účtování, v rámci něhož jsme si vyzkoušeli veškeré účetní operace, které jsme se naučili. Lektoři vysvětlovali látku velice přehledně a pochopitelně, logicky vysvětlili všechny příklady i praktická hlediska.Vždy odpověděli na všechny dotazy.

Bc. Tereza Bílková, terka.bilkova(zavinac)seznam.cz

Zuzana Kratochvílová

S kurzem jsem byla maximálně spokojená. Považuji jej za výbornou zkušenost. Všem lektorům dávám jedničku s hvězdičkou.

Zuzana Kratochvílová, zuzanakratochvilova(zavinac)seznam.cz

Jana Piklová

Kurz mi vyhovoval. Považuji za velkou výhodu podrobná skripta, která obsahují všechny informace. Zábavné vedení kurzu vedlo k uvolněné atmosféře. Všichni lektoři působí na studenty pozitivně a povzbudivě. Doporučuji pro získání nových informací i zvýšení profesní jistoty a sebevědomí.

Jana Piklová, rajp(zavinac)seznam.cz

Dana Nováková

Kurz splnil mé očekávání. Lektorka byla vstřícná, příjemná, reagovala na všechny podněty a dotazy. Dostali jsme hodně materiálů k procvičování. Kurz poskytuje širokou slovní zásobu z účetních oblastí.

Dana Nováková, dana.n.kralova(zavinac)seznam.cz

Klára Drahoňovská

Kurz má vysokou úroveň. Obsahuje nejaktuálnější informace. Oceňuji jeho zaměření na praxi. Lektoři mají výborné zkušenosti z oboru a schopnost naučit studenty co nejvíce.

Klára Drahoňovská, clarito(zavinac)seznam.cz

Monika Svobodová

Kurz proběhl přesně dle mých představ. Obsahoval nejdůležitější věci a jejich procvičování. Paní lektorka je velice profesionální, maximálně vstřícná a trpělivá. Podařilo se jí vytvořit milou a nenásilnou atmosféru. Vše bylo na jedničku.

Monika Svobodová, sv.monika(zavinac)email.cz

Helena Mastná

Oceňuji maximální nasazení všech lektorů a jejich snahu předat co nejvíce informací a dovedností. Vysvětlili všechny podrobnosti a zodpověděli všechny dotazy. Kurz obsahoval množství názorných příkladů. Učební látka byl srozumitelná.

Helena Mastná, helkom(zavinac)atlas.cz

Alice Kufreudová

Kurz je užitečný, protože shrnuje všechny důležité oblasti. Náplň je obsažná, zaměřená na praxi. Studijní materiály výborně zpracované. Lektorka vynikající – velmi příjemná, kompetentní, vytvořila hezkou atmosféru a předala mnoho podstatných a praktických obratů, frází.

Alice Kufreudová, jetelovakufreudova(zavinac)seznam.cz

Veronika Veselá

Kurz mi plně vyhovoval. Lektoři neměli chybu. Jejich povídání bylo nejen poučné, ale i vtipné a zábavné.

Veronika Veselá, javeronika(zavinac)centrum.cz

Helena Majerová

Absolutní spokojenost s náplní kurzu. Látka byla probírána postupně a velice jasně, velká spokojenost s materiály i s praktickým procvičováním. Paní lektorka je skvěle připravena, umí látku srozumitelně a věcně vysvětlit. Kurz určitě doporučuji všem, kteří chtějí získat znalost účetnictví.

Helena Majerová, majerovahelena(zavinac)volny.cz

Marie Dejlová

Díky tomuto kurzu jsem si opět obnovila již zapomenuté znalosti. Prohloubila jsem si problematiku účtování a znovu si připomněla systém účtování – a to jak v teorii tak i v praxi. Velmi i pomohl souvislý příklad, na kterém jsem si mohla vyzkoušet získané znalosti. Lektoři byli velice profesionální, vstřícní, ochotní odpovídat na otázky a vysvětlovat jakoukoliv účetní problematiku.

Marie Dejlová, marie.dejlova78(zavinac)gmail.com

Bc Jitka Kaňovská

Pracuji pro mezinárodní společnost, kde potřebuji umět alespoň na komunikativní úrovni angličtinu. Vzhledem k mé zaneprázdněnosti jsem využila možnost individuální výuky. Paní lektorka má nesmírnou trpělivost a dar naučit anglicky i člověka bez jakéhokoliv jazykového nadání. Jsem moc spokojená a konečně jsem s angličtinou hnula.

Bc. Jitka Kaňovská, JKanovska(zavinac)seznam.cz