Rekvalifikační kurz DAŇOVÝ SPECIALISTA

Od 18. března můžete studovat rekvalifikační kurz DAŇOVÝ SPECIALISTA. Je určen všem, kteří chtějí získat či prohloubit znalosti daňového systému. Tento kurz získal akreditaci MŠMT ČR. Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci.

Obsah kurzu:

  • Seznámíte se s hlavními daňovými předpisy, s problematiku DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Témata kurzu:

  • Daň z příjmů fyzických osob. Poplatníci DPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO. Daň z příjmů právnických osob. Základní principy zdaňování a placení DPPO. Dlouhodobý majetek a leasing v daních. Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim. Majetkové daně. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Správa daní. Daň z přidané hodnoty. Předmět daně, základní pojmy, registrace.

Termín konání:

  • 18. března  – 5. května 2020 (8:30 – 15:10 hodin)

Co v našich kurzech získáte?

  • Nové profesní zaměření. Ucelené znalosti z oboru daně. Konzultace po dobu jednoho roku od ukončení kurzu ZDARMA. Po absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Chcete se dozvědět více o tom, jak a kde výuka probíhá?

Nepřehlédněte:

  • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce mají možnost získat kurz ZDARMA. Informace najdete ZDE.

Comments are closed.