Rekvalifikační kurzy z oblast administrativa

Administrativní profese vyžadují mít základní znalosti z mnoha oborů, zvládat celou řadu dovedností, být kreativní a komunikativní. Administrativní kurzy jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí naučit tuto zajímavou, různorodou a perspektivní profesní oblast zvládat.

Naše nabídka rekvalifikačních administrativních kurzů:

Vzdělání v administrativní oblasti přináší nové příležitosti pro širší uplatnění na trhu práce. Naše rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT splňují kvalifikační standardy MPSV a Národní soustavy kvalifikací. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost u nás absolvovat rekvalifikační kurz zcela zdarma.

Video - administrativní kurzyNáš tip:

Podívejte se na naše video o rekvalifikačních kurzech z oblasti administrativy.

Co se naučíte v našich administrativních kurzech

 • znalosti a dovednosti potřebné pro práci v administrativě
 • vyřizování běžné administrativní agendy
 • organizace chodu kanceláře
 • zajišťování administrativní podpory pro vedoucího pracovníka/týmu odborníků
 • příprava podkladů pro jednání a setkání vedoucího pracovníka/týmu odborníků
 • vytváření a stylizace pracovních a obchodních písemností
 • seznámení se s pravidly evidence písemností, archivace a skartace
 • práce s počítačem (konkrétně s aplikacemi z kancelářského balíčku MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook)
 • desetiprstová hmatá metoda (neboli „psaní všemi deseti“)
 • práce s datovými schránkami
 • zásady efektivního telefonování
 • pravidla asertivní komunikace
 • schopnost řešení konfliktních situací

V kurzu „Asistent/ka, Sekretářka“ se navíc seznámíte se základními ekonomickými pojmy a s fungováním trhu obecně.

V kurzu „Asistent/ka s výukou angličtiny“ administrativní výuce předchází měsíční kurz anglického jazyka. Výuka anglického jazyka začíná od základů gramatiky, v závěru kurzu si posluchači vyzkouší napsání jednoduchého obchodního dopisu. Výuka je intenzivní a probíhá rychlejším tempem.

Jak probíhá výuka v našich administrativních kurzech

 • kurzy trvají 1 měsíc, kurz  „Asistent/ka s výukou angličtiny“ trvá 2 měsíce, výuka probíhá ve vybrané dny
 • studijní materiály od nás posluchači obdrží zdarma v den zahájení výuky
 • počítačové učebny jsou vybaveny moderními přístroji a nejnovějšími programy
 • vyučovacím jazykem je čeština
 • zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech

Pro koho jsou určeny naše administrativní kurzy

 • kurzy jsou určeny ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru administrativa nebo si chtějí doplnit své dovednosti a znalosti 
 • kurzy jsou vhodné pro zaměstnance, kteří si přejí zvýšit nebo obnovit svoji profesní kvalifikaci
 • kurzy jsou vhodné pro zaměstnance, kteří se vracejí do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • kurzy jsou vhodné pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v evidenci Úřadu práce
 • kurzy jsou vhodné pro absolventy, kteří nemají možnost pracovního uplatnění ve vystudovaném oboru
 • kurzy jsou vhodné pro osoby starší 50 let, kteří chtějí zvýšit nebo rozšířit možnosti svého profesního uplatnění
 • kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí učinit první krok pro změnu kariéry

Co vám přinesou naše administrativní kurzy

Absolventi administrativních kurzů skládají zkoušku profesní kvalifikace. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky od nás obdrží 2 osvědčení:

 • Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které nahrazuje školní vzdělání v daném oboru a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli

Naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru a mají také bohaté zkušenosti s výukou studentů.

Vaši kolegové z kurzu se s vámi podělí o své předchozí pracovní zkušenosti, proberete pracovní plány do budoucna nebo si vyměníte zajímavé a užitečné informace z oblasti hledání nových pracovních příležitostí a komunikace s Úřadem práce.

Získáte sebevědomí a sebedůvěru, tolik nezbytnou při hledání nového pracovního uplatnění. Na potenciální zaměstnavatele pak při přijímacím pohovoru pozitivní zapůsobí váš aktivní přístup k hledání nové pracovní příležitosti. Nakonec nikdy nevíte, jaké dveře vám zkušenost profesní rekvalifikace může přinést.