Rekvalifikační kurzy z oblasti management

Kurz „Management pro praxi“ pomůže nastartovat vaši kariéru manažera. Dozvíte se mnoho užitečných informací a praktických rad z oblastí manažerské dovednosti, asertivní komunikace, osobní rozvoj, marketingová komunikace, manažerské účetnictví, psychologie, ekonomie a právo. Seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů. Získáte znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace. Budete rozvíjet své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou pro manažerskou pozici naprosto klíčové. Pochopíte zásady manažerského účetnictví. Seznámíte se s metodami marketingové komunikace a tvorby účinné reklamy. Budete se orientovat v oblastech personalistiky, ekonomie, psychologie a práva. Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech.

Kurz získal akreditaci MŠMT. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost u nás absolvovat tento kurz zcela zdarma.

Jak probíhá výuka

  • kurz je měsíční, výuka probíhá ve vybrané dny
  • výuka obvykle probíhá v dopoledních hodinách, při velkém počtu posluchačů otevíráme i kurzy odpolední
  • studijní materiály od nás posluchači obdrží v den zahájení výuky zdarma
  • vyučovacím jazykem je čeština

Pro koho je kurz určen

  • kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oblasti managementu nebo si chtějí doplnit své dovednosti a znalosti
  • kurz je vhodný pro zaměstnance, kteří si přejí zvýšit nebo obnovit svoji profesní kvalifikaci
  • kurz je vhodný pro zaměstnance, kteří se vracejí do zaměstnání po rodičovské dovolené
  • kurz je vhodný pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v evidenci Úřadu práce
  • kurz je vhodný pro absolventy, kteří nemají možnost pracovního uplatnění ve vystudovaném oboru

Co vám kurz managementu přinese

Přínosem manažerského kurzu je kromě získaných znalostí a dovedností rovněž možnost seznámit se s novými lidmi. Naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru a mají také bohaté zkušenosti s výukou studentů. Vaši kolegové z kurzu se s vámi podělí o své předchozí pracovní zkušenosti, proberete pracovní plány do budoucna nebo si vyměníte zajímavé a užitečné informace z oblasti hledání nových pracovních příležitostí a komunikace s Úřadem práce. Najdete si zde třeba nové známé či dokonce navážete nové pracovní vztahy. Získáte sebevědomí a sebedůvěru, tolik nezbytnou při hledání nového pracovního uplatnění. Na potenciální zaměstnavatele pak při přijímacím pohovoru pozitivní zapůsobí váš aktivní přístup k hledání nové pracovní příležitosti.