Rekvalifikační kurzy z oblasti marketing

Přemýšlíte o obnovení své kvalifikace nebo se toužíte rekvalifikovat ve zcela nové profesi? Zajímá vás, co se naučíte a co vám přinesou marketingové kurzy? Seznamte se s nabídkou rekvalifikačních marketingových kurzů v našem vzdělávacím centru.

Naše rekvalifikační kurzy z oblasti marketingu získaly akreditaci MŠMT. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost u nás absolvovat tyto kurzy zcela zdarma.

Naše nabídka  marketingových kurzů:

Video - kurzy marketinguNáš tip:

Podívejte se na naše video o kurzech marketingu.

Co se naučíte v našich marketingových kurzech

 • znalosti a dovednosti potřebné pro práci v oblasti marketingu a obchodu
 • nejnovější trendy z tohoto oboru
 • metody, které vedou ke spokojeným zákazníkům
 • význam a cíle marketingu v dnešním světě
 • marketingové prostředí
 • marketingový management
 • marketingová komunikace
 • psychologie reklamy a zásady tvorby účinné reklamy
 • základní marketingové strategie (segmentace a positioning, vztahový marketing, konkurenční strategie ad.)
 • produktové a cenové strategie
 • marketing v on-line mediích
 • marketing v off-line médiích
 • asertivní komunikace, rétorika a argumentace

V rekvalifikačním kurzu „Marketing s obchodní angličtinou“ se hlouběji seznámíte s anglickou terminologií v oboru marketing a obchod. V této oblasti je využití angličtiny velice časté, mnohé odborné termíny dokonce ani nemají český ekvivalent. Získané znalosti si procvičíte na konkrétních příkladech. Vstupním předpokladem je znalost anglického jazyka na úrovni mírně pokročilý.

Zaměřujeme se na praktické využití získaných znalostí a dovedností, proto si probranou látku vyzkoušíte na konkrétních příkladech. V závěru kurzu sestavíte vlastní komunikační kampaň.

Jak probíhá výuka v našich marketingových kurzech

 • kurz je měsíční, výuka probíhá ve vybrané dny
 • výuka obvykle probíhá v dopoledních hodinách, při velkém počtu posluchačů otevíráme i kurzy odpolední
 • studijní materiály od nás posluchači obdrží v den zahájení výuky zdarma
 • vyučovacím jazykem je čeština

Pro koho jsou určeny naše marketingové kurzy

 • kurzy jsou určeny ženám i mužům, kteří chtějí pracovat v oboru marketing a obchod nebo si chtějí doplnit své dovednosti a znalosti
 • kurzy jsou vhodné pro zaměstnance, kteří si přejí zvýšit nebo obnovit svoji profesní kvalifikaci
 • kurzy jsou vhodné pro zaměstnance, kteří se vracejí do zaměstnání po rodičovské dovolené
 • kurzy jsou vhodné pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v evidenci Úřadu práce
 • kurzy jsou vhodné pro absolventy, kteří nemají možnost pracovního uplatnění ve vystudovaném oboru
 • kurzy jsou vhodné pro osoby starší 50 let, kteří chtějí zvýšit nebo rozšířit možnosti svého profesního uplatnění
 • kurzy jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí učinit první krok pro změnu kariéry

Co vám přinesou naše marketingové kurzy

Získáte osvědčení o rekvalifikaci.

Naši lektoři, kteří jsou odborníci s dlouholetou praxí ve svém oboru vám předají své bohaté zkušenosti.

Vaši kolegové z kurzu se s vámi podělí o své předchozí pracovní zkušenosti, proberete pracovní plány do budoucna nebo si vyměníte zajímavé a užitečné informace z oblasti hledání nových pracovních příležitostí a komunikace s Úřadem práce.

Získáte sebevědomí a sebedůvěru, tolik nezbytnou při hledání nového pracovního uplatnění. Na potenciální zaměstnavatele pak při přijímacím pohovoru pozitivní zapůsobí váš aktivní přístup k hledání nové pracovní příležitosti. Nakonec nikdy nevíte, jaké dveře vám zkušenost profesní rekvalifikace může přinést.

Každopádně si z našich kurzů kromě nových znalostí a dovedností odnesete i pocit, že berete svůj život a svůj profesní rozvoj do vlastních rukou.