Rekvalifikační kurzy s výukou angličtiny

Tyto kurzy najdete pouze v našem vzdělávacím centru. Všechny získaly akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud jste v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, máte možnost absolvovat je zcela zdarma.

1) Kurz Marketing pro praxi s výukou obchodní angličtiny:

  • Posluchači kurzu získají znalosti z oblasti marketingu, seznámí se s nejnovějšími trendy z tohoto oboru. Kurz zahrnuje témata: Marketingová strategie, Marketingová komunikace, Psychologie marketingu, Rétorika a argumentace, Internetový marketing, Marketing v médiích a mnoho dalších.
  • Výuka obchodní angličtiny je vhodná pro ty, kteří již mají minimálně mírně pokročilé znalosti angličtiny. Obsahuje témata – Telefonování, Pracovní porada, Pracovní jednání, Obchodní dopis, E-mailová komunikace, Životopis, Přijímací pohovor.
  • Podrobnosti o kurzu najdete zde.
  • Ukázka výukových materiálů Marketing.
  • Ukázka výukových materiálů Obchodní angličtina.

2) Kurz Účetnictví, daně s výukou účetní angličtiny:

3) Kurz Asistentka / asistent s výukou angličtiny pro „falešné“ začátečníky:

  • Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí vykonávat profesi asistentka nebo asistent. Naučíte se vytvářet a stylizovat písemnosti, pracovat s počítačem, používat datové schránky, řešit konflikty,  principy řízení organizace a zásady firemní kultury.
  • Intenzivní výuka angličtiny, která je určená pro tzv. „falešné“ začátečníky vás provede gramatikou a slovní zásobou od základů až po napsání obchodního dopisu. V průběhu 1 měsíce se budete věnovat tématům – Já a moje rodina, Můj program, Cestování, Zaměstnání.
  • Podrobnosti o kurzu najdete zde.
  • Ukázka výukových materiálů Asistentka/asistent.
  • Ukázka výukových materiálů Angličtina.