Jak se zbavit hrozby ručení za DPH

Patří do pravidelné rubriky

V letošním roce máme mimořádně hodně práce s kontrolním hlášením. Jestli se v praxi osvědčí nebo ne je zatím ve hvězdách, Finanční správa slibuje nějaké závěry až poté, co proběhnou dva čtvrtletní cykly podávání přiznání. Je ale jasné, že stát velmi tlačí na to, aby se výběr DPH zvýšil. Není to novinka letošního roku, tato tendence je zřejmá tak asi už pět let. Zkusme si zopakovat ustanovení, které je od roku 2011 v zákoně pod § 109a – Zvláštní způsob zajištění daně.

Tato možnost spočívá v tom, že odběratel neboli „příjemce zdanitelného plnění“ bez vyzvání správce daně uhradí DPH za přijaté zdanitelné plnění rovnou na účet správce daně, a tedy za „poskytovatele zdanitelného plnění“. Úhradu musí provést přímo správci daně místně příslušnému „poskytovateli zdanitelného plnění“ (dodavateli) na jeho speciální depozitní účet. Takovýto preventivní postup zajištění daně přitom může „příjemce zdanitelného plnění“ neboli odběratel využít v zásadě kdykoli kromě případu, že již byl vyzván k úhradě jako ručitel, potom totiž hradí daň přímo coby ručitel.

Příklad

Pan Novák je živnostník obchodující s výpočetní technikou, je plátce DPH. 5. dubna 2016 dodal firmě ABCD s. r. o., (rovněž plátce) 20 počítačů za 100 000 Kč + DPH 21 000 Kč . Částka na faktuře je splatná do 14 dnů, tedy do 19.4.2016.

Firma ABCD s.r.o. doposud s panem Novákem neobchodovala a cena za počítače se jí zdála neobvykle nízká. Protože nechtěla do budoucna riskovat ručitelství k DPH z titulu tohoto prodeje, rozhodla se využít zajištění daně dle § 109a. K tomu nepotřebuje souhlas „poskytovatele zdanitelného plnění“, tedy pana Nováka, i kdyby se mu to vůbec nelíbilo.

Za účelem požadované identifikace platby zajištění této daně si musí ABCD s. r. o. jako „příjemce zdanitelného plnění“ zjistit DIČ pana Nováka (například CZ6604051234), musí také zjistit jeho místně příslušného správce daně, např. Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště Praha 5, jehož bankovní účet je 705 – 77628031/0710. DIČ firmy ABCD s. r. o. je např. CZ88776644 a dnem uskutečnění zdanitelného plnění byl den dodání 5.4.2016.

ABCD s. r. o., jako „příjemce zdanitelného plnění“ se rozhodne zajištění daně dodavatele provést při splatnosti kupní ceny za počítače, kdy celkovou částku 121 000 Kč rozdělí na dvě úhrady:

  • Zajištěnou DPH 21 000 Kč pošle na účet 80039-77628031/0710 (80039 je speciální předčíslí určené pro tyto platby);
  • doplní konstantní symbol 1148;
  • variabilní symbol 88776644, (jde o kmenovou část DIČ firmy ABCD s.r.o.);
  • specifický symbol 6604051234, (jde o kmenovou část DIČ pana Nováka);
  • a do zprávy pro příjemce napíše 05/04/2016-P (den uskutečnění dodávky).

Zbytek kupní ceny (100 000 Kč) poukáže na bankovní účet pana Nováka uvedený na faktuře, případně se sdělením ve zprávě pro příjemce, že uplatnil zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová