Sleva na evidenci tržeb

Patří do pravidelné rubriky

Od 1. prosince 2016 se v české republice uplatňuje systém elektronické evidence tržeb (EET). Není asi člověk, který by o tom nevěděl, toto téma vyvolalo obrovskou pozornost všech. Systém EET nesouvisí přímo s účetnictvím nebo s daněmi, nicméně díky němu bylo zákonem č.113/2016 Sb. provedeno několik změn i v daňových zákonech.

Dnes nás bude zajímat, jak je to se slevou na dani z příjmů fyzických osob. Tuto slevu najdeme v §35ba a v novém §35bc zákona o dani z příjmů. Zákon říká, že výše slevy na poplatníka činí 5000 Kč a pokračuje tím, že sleva na dani na evidenci tržeb může činit maximálně částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Může tedy dosáhnout nižší částky než zmíněných 5000 Kč. Podnikatelé s nižším základem daně tak slevu nebudou moct využít. Slevu navíc mohou uplatnit pouze fyzické osoby, právnických osob se netýká. Sleva tedy není určena pro všechny a uplatnit jí podnikatel může pouze za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Nárok na slevu není třeba dokládat žádnými fakturami za nákup pokladního zařízení a její výše se neodvíjí od skutečných nákladů na pořízení příslušné pokladny či softwaru. Náklady na evidenci tržeb jsou daňově uznatelné.

Jak je to s uplatňováním slevy v praxi vidíme v níže uvedené tabulce:

tabulka_daňová poradkyně

V daňovém přiznání za rok 2016 se uplatnění této nové slevy na dani bude tedy vztahovat na fyzické osoby, které od 1.12.2016 provozují stravovací a ubytovací služby a již v tomto roce v systému EET zaevidovali první tržbu. Pokud si například kadeřnice Monika pořídí již v roce 2017 hardwarové a softwarové vybavení pro EET, ale první tržbu v tomto systému zaeviduje až 1.3.2018 (postupuje podle zákona o evidenci tržeb), pak si slevu na dani uplatní až v daňovém přiznání za rok 2018.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová