Povinnost fyzických osob podat přiznání k dani z příjmů v roce 2014

Přinášíme Vám další článek z rubriky „POSTŘEHY DAŇOVÉ PORADKYNĚ“.  Tentokrát na aktuální téma – Povinnost fyzických osob podat přiznání k dani z příjmů v roce 2014. Do termínu pro podání přiznání k dani z příjmů zbývá jen několik týdnů. Řekněme si, kdy mají fyzické osoby povinnost podat za sebe přiznání za rok 2013: Přiznání podává fyzická osoba, jejíž

Celý článek…

Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Dne 31. ledna se kromě přiznání k silniční dani za rok 2013 podává ještě jedno přiznání, které se týká poměrně velkého množství poplatníků – do konce roku 2013 jsme znali daň z nemovitosti, v roce 2014 podáváme přiznání k dani z nemovitých věcí. Zákonné opatření senátu č.344/2013 změnilo nejen název daně, ale i některá ustanovení Daně z nemovitých věcí, která ovlivní

Celý článek…

Ukončení podnikání fyzické osoby

Naše daňová poradkyně se dnes zaměřila na situaci, kterou řeší čím dál tím více firem i fyzických osob a to na dovoz zboží. Pan Dvořák byl v září na dovolené ve Švýcarsku a moc mu tam zachutnaly místní čokolády. Protože má v České republice malou síť prodejen s potravinami, rozhodl se, že do nich pořídí právě

Celý článek…

Dovoz zboží v roce 2013

Naše daňová poradkyně se dnes zaměřila na situaci, kterou řeší čím dál tím více firem i fyzických osob a to na dovoz zboží. Pan Dvořák byl v září na dovolené ve Švýcarsku a moc mu tam zachutnaly místní čokolády. Protože má v České republice malou síť prodejen s potravinami, rozhodl se, že do nich pořídí

Celý článek…

Změny v dani z příjmů pro fyzické osoby v roce 2014

Pan Novák je živnostník a aktivně se zajímá o dění kolem sebe, takže mu neuniklo, že na rok 2014 se chystají velké změny v daňových zákonech, které souvisí také se zavedením nového občanského zákoníku. Při návštěvě svého daňového poradce na to přišla řeč a pan Novák se dozvěděl, co ho velmi pravděpodobně čeká jako fyzickou osobu

Celý článek…

Povinná elektronická komunikace s úřady od roku 2014

V dnešním článku si povíme o povinné elektronické komunikaci s některými úřady od ledna 2014.    Změny si ukážeme na příkladu fyzické osoby, živnostníka pana Nováka. Pan Novák podniká na základě živnostenského oprávnění již 15 let. Za tu dobu se stal plátcem DPH a v současné době má tři zaměstnance. O vedení daňové evidence a

Celý článek…

Léto a pitný režim zaměstnanců z daňového hlediska

Ačkoliv jsme si to zjara nemysleli, léto nakonec přišlo a předvádí se v plné síle. Bohužel si nemůžeme všichni vzít dovolenou na dva měsíce a teplo přežít někde u vody, ale většinou musíme pracovat. Pokud sedíme v klimatizovaných prostorách, je nám vcelku hej, ale ti, kteří tuto vymoženost nemají nebo musí pracovat venku, musí dodržovat kvůli zdraví

Celý článek…

Identifikované osoby v roce 2013

Dnes si vysvětlíme, co jsou to identifikované osoby. Tento pojem se vztahuje k dani z přidané hodnoty a i když byl do zákona o DPH zaveden již k 1.1.2013, je dobré si připomenout jeho význam. Pan Novák byl zaměstnancem jedné společnosti se zahraniční účastí až do konce května 2013 a o záležitosti kolem DPH se nemusel vůbec starat.

Celý článek…