Úlevy v daních na děti od roku 2015

Patří do pravidelné rubriky

V roce 2015 dochází v zákoně o dani z příjmů ke změnám v uplatňování daňového zvýhodnění na dítě a navíc se již s účinností od roku 2014 zavádí nová sleva, tzv. sleva za umístění dítěte. Ukažme si, jak se tyto změny promítnou u pana Nováka, který je zaměstnancem na základě pracovního poměru v továrně na výrobu automobilů.

Panu Novákovi se 2. ledna 2015 narodilo třetí dítě, dcera Lucie. Starší syn, kterému je 19 let, studuje na střední škole, mladší syn chodí do školky, je mu 5 let. Celá rodina žije pohromadě v rodinném domě, pan Novák všechny včetně manželky živí a starší syn si maximálně nějaké peníze vydělá na letní brigádě. Jsou tedy splněny podmínky pro tzv. společně hospodařící domácnost a všechny děti jsou považovány z hlediska daní za vyživované.

V roce 2014 podepsal pan Novák v zaměstnání Prohlášení poplatníka a uplatňoval si na syny daňové zvýhodnění – na každého 13 404 Kč ročně. Předpokládal, že stejné to bude i v dalším roce, kdy očekával narození dcery. Paní mzdová účetní ho však potěšila, protože ho před Vánoci informovala, že od 1.1 2015 se mění ustanovení v zákoně o dani z příjmů, které se týká výše daňového zvýhodnění na děti. Zatímco v roce 2014 se na každé, byť třeba čtvrté nebo páté dítě uplatňovalo vždy 13 404 Kč ročně a tato částka byla vždy stejná, od roku 2015 se výše mění takto:

  • v případě jednoho dítěte zůstává výše částky stejná – 13 404 Kč (1 117 Kč měsíčně)
  • u druhého dítěte bude daňové zvýhodnění 15 804 Kč ročně (1 317 Kč měsíčně)
  • u třetího a každého dalšího dítěte 17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně)

Pan Novák si spočítal, že díky novým pravidlům bude mít daňové zvýhodnění na děti za rok 2015 o 6 000 Kč vyšší (původně 3 *13 404 Kč = 40 212 Kč, nově 13 404 Kč + 15 804 Kč +17 004 Kč = 46 212 Kč).

Přemýšlel také o tom, že pokud by například starší syn nešel po střední škole na vysokou, ale pracovat, pak by se jeho mladší syn stal například od září prvním vyživovaným dítětem a dcera druhým vyživovaným dítětem… Celý výpočet by se pak docela zkomplikoval. Paní mzdová účetní ho uklidnila, že mzdový software to určitě zvládne, ale potvrdila, že jeho úvaha je správná. Na staršího syna by uplatnil v tomto případě daňové zvýhodnění 8 * 1117 Kč (leden až srpen 2015), tj. 8 936 Kč, na mladšího 8*1 317 Kč (leden až srpen) + 4*1 117 Kč (září až prosinec), tj. 15 004 Kč a na dceru 8*1 417 Kč (leden až srpen) + 4*1 317 Kč (září až prosinec), tj. 16 604 Kč.

Pan Novák se pak jen zeptal, jak by to bylo, kdyby například jeho paní šla pracovat po mateřské dovolené a daňové zvýhodnění na děti by si mezi sebou rozdělili… Mzdová účetní ze školení věděla, že možné to je a že je potřeba pak přesně prověřit, které dítě v pořadí ten který rodič vlastně uplatňuje. Zákon navíc neříká, že to musí být nutně podle věku, tj. že nejstarší dítě je první, mladší je druhé a nejmladší třetí. Pro pracovníky v účtárnách i při kontrolách to bude takto velmi náročné zjistit, zda je všechno v pořádku.

Mzdová účetní pana Nováka informovala ještě o jedné novince, která se ale projeví již při ročním zúčtování záloh nebo při podávání daňového přiznání za rok 2014. Jde o tzv. slevu za umístnění dítěte. Tuto slevu přinesl do zákona o dani z příjmů zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který mj. novelizoval právě zákon o dani z příjmů.

Výše slevy, kterou může pan Novák uplatnit za mladšího syna, se rovná výši výdajů prokazatelně vynaložených za jeho umístění v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Je třeba dát pozor na to, že zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst pouze výdaje za umístění dítěte, nikoliv tedy jiné výdaje, jako např. poplatky za stravování dítěte v daném zařízení apod.

Maximální výše slevy na jedno dítě je omezena výší minimální mzdy. Pro rok 2015 tak činí maximální výše slevy 9 200 Kč na jedno dítě. Podle přechodných ustanovení zákona lze tuto slevu odečíst již za rok 2014 ve výši 8 500 Kč, protože minimální mzda k 1.1.2014 činila právě tuto částku.

Pan Novák byl potěšen, protože za mladšího syna platí ve školce poplatek za umístění ve výši 1 000 Kč za měsíc, tj. 12 000 Kč za rok a uplatní tedy slevu ve výši 8 500 Kč.

Paní mzdová účetní ho ještě upozornila na to, že bude muset přinést potvrzení z mateřské školy o výši příspěvku a podepsat nové formuláře Potvrzení poplatníka na rok 2015.