Vzdělání jako zaměstnanecká výhoda

Patří do pravidelné rubriky

Přestože prázdniny už klepou na dveře a nastal čas dovolených, zkusme se zamyslet nad tím, jak se projevuje vzdělávání zaměstnanců v jejich daních a v daních zaměstnavatelů.

Dejme tomu, že paní Veselá je účetní ve firmě ABC s.r.o. Firma je s její prací velmi spokojená a hledá možnost, jak ji v její práci podpořit a umožnit jí, aby si rozšířila svoje vědomosti.
Domluví se s paní Veselou, aby si na internetu našla odborné kurzy a školení, kterých by se chtěla zúčastnit a aby si v nich zajistila účast během měsíce srpna a září, kdy mají účetní přece jen trošku méně práce než v jiných obdobích roku.

Paní Veselá si vybere třídenní kurz o DPH a pokukuje po možnosti absolvovat rekvalifikační kurz Daňový specialista, kde by si rozšířila znalosti z mnoha daňových oblastí a získala by Osvědčení o rekvalifikaci, které by ji vydalo akreditované výukové centrum.

Kupodivu zaměstnavatel bez problémů souhlasí se vším, jen požádá paní Veselou, ať ho informuje o daňových dopadech pro firmu i pro paní Veselou.

Ze shrnující zprávy paní Veselé vyplyne toto:

  • Dle §24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů jsou daňovým nákladem náklady na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

To v tomto případě bude splněno, protože náklady na kurzy o daních určitě budou souviset s odborným rozvojem paní Veselé a rekvalifikační kurz o daních souvisí vždy s předmětem činnosti zaměstnavatele, i když to není zrovna účetní firma – každá firma musí odevzdávat daňová přiznání a potřebuje kvalifikované a vzdělané zaměstnance.

Z pohledu zaměstnance jsou od daně z příjmů ze závislé činnosti dle §6 odst. 9 písm. a) osvobozena nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění na rekvalifikaci zaměstnanců. Toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Osvobození se vztahuje na nepeněžní příjem, který tak nepodléhá dani z příjmů ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Případný peněžní příjem by podléhal dani z příjmů ze závislé činnosti, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pokud tedy zaměstnavatel paní Veselé kurzy uhradí z běžného účtu na základě přijaté faktury, kterou vystaví rekvalifikační centrum na firmu ABC s.r.o., pro paní Veselou to bude nepeněžní příjem, který nepodléhá zdanění ani odvodům pojistného na zdravotní a sociální pojištění.

V tomto případě tedy dojde k tomu, že bude spokojen zaměstnavatel i zaměstnanec.

Autorka článku: Ing. Miroslava Kroftová

Napsáno: červen 2012