Vzdělávání jako benefit pro zaměstnance

Patří do pravidelné rubriky

Jeden z velice oblíbených a stále častěji využívaných benefitů jsou vzdělávací kurzy, ať již ty, které úzce souvisí s profesí a rozvíjejí profesní dovednosti, nebo například jazykové. Přinášíme Vám článek naší lektorky a daňové poradkyně Ing. Miroslavy Kroftové, který se na tuto problematiku zaměřil z pohledu daní.

Investice do zaměstnanců v oblasti vzdělání je oboustranně výhodná. Ale pozor, kurz vždy musí nějakým způsobem souviset s výkonem povolání.

Pojďme se podívat na daňové souvislosti s tímto zaměstnaneckým benefitem, nejlépe na příkladu z praxe:

Paní Nováková je finanční účetní ve velké firmě. Má středoškolské vzdělání s maturitou, je velmi šikovná a práce ji mimořádně baví. Zaměstnavatel ji vysílá na pravidelná školení v oblasti účetnictví a daní, ve kterých si paní Nováková prohlubuje kvalifikaci. Protože má zaměstnavatel zájem na tom, aby paní Nováková ve firmě zůstala a věnovala se daním a účetnictví více, rozhodl se, že ji podpoří v dalším vzdělávání a umožní ji studovat rekvalifikační kurz Daňový specialista.

Zaměstnavatel se rozhodl, že tento kurz uhradí a i jinak paní Novákovou ve studiu podpoří formou studijního volna a dalších výhod. Paní Nováková si tedy bude zvyšovat kvalifikaci – zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Paní Nováková již ví, že v zákoně o dani z příjmů je uvedeno, že od daně z příjmů ze závislé činnosti jsou podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP osvobozena:

  • nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele,
  • nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti.

Toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům. Takže pokud paní Nováková pojede do školy a dostane na cestu peněžitý příspěvek a nebude se jednat o pracovní cestu, tento příspěvek bude předmětem zdanění.

Daňové posouzení na straně zaměstnance

Aby byl tento benefit u paní Novákové osvobozen v souladu se zákonem o dani z příjmů, je podmínkou, aby toto plnění bylo poskytováno v nepeněžní podobě. To znamená, že úhrady za vzdělávání zaměstnavatel nemůže poskytnout prostřednictvím zaměstnance (paní Novákové), ale přímo příslušnému vzdělávacímu zařízení. Vzdělávací zařízení bude tedy fakturu za vzdělávání paní Novákové vystavovat na firmu, kde pracuje.

Daňové posouzení na straně zaměstnavatele

Podmínkou daňové uznatelnosti u zaměstnavatele je, aby vzdělávání jeho zaměstnance souviselo s předmětem vykonávané činnosti konkrétní společnosti. Na rozdíl od zaměstnance na daňový dopad u zaměstnavatele nemá vliv to, zda je plnění poskytováno formou finančního příspěvku zaměstnanci (v peněžní podobě), nebo zda jsou úhrady prováděny přímo vzdělávacímu zařízení (nepeněžní podoba).

Pokud bude paní Nováková studovat tedy například rekvalifikační kurz Daňový specialista, firma bude veškeré náklady považovat za daňové. Pokud by se ale paní Nováková rozhodla studovat například vysokou sportovní školu, jednalo by se o nedaňový náklad.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová