MARKETING PRO PRAXI – rekvalifikační kurz

Naučte se s námi marketing! Pravidelně pořádáme rekvalifikační kurz „Marketing pro praxi“, ve kterém Vám vysvětlíme základy z oblasti marketingu, moderní formy marketingové komunikace a jejich fungování a  uplatnění v praxi.

Nepřehlédněte:

 • Některá témata tohoto kurzu přednáší Štěpánka Duchková – televizní a rozhlasová moderátorka.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou registrování na úřadu práce, mohou tento kurz získat ZDARMA. Podrobnosti o tom, jak postupovat Vám přinášíme ZDE.

Jaká témata v kurzu najdete?

 • Marketing v dnešním světe: Co je marketing. Marketing management. Marketingový proces. Strategický marketing.
 • Marketingové prostředí: Mikroprostředí společnosti. Makroprostředí společnosti. Globální trh.
 • Základní strategie: Segmentace a positioning. Vztahový marketing. Konkurenční strategie.
 • Produktová strategie: Produktová strategie a použití značek. Vývoj nových produktů a strategie životního cyklu produktů. Marketing služeb.
 • Cena: Cenotvorba.
 • Komunikace: Integrovaná strategie marketingové komunikace. Reklama. Podpora prodeje. Public relations. Osobní prodej. Přímý marketing.
 • Argumentace, rétorika: Dělení a typy rétorických výkonů, argumentace a přesvědčování, komunikační cesty a žánry.
 • Marketing v off-line médiích: Podoby komunikace. Nástroje komunikace. Sdělovací prostředky.
 • Marketing v on-line médiích: Internetový marketing, webová prezentace.
 • Psychologie reklamy: Reklama a psychologie. Tvorba účinné reklamy. Jak zjistit účinnost reklamy.
 • Distribuce: Řízení marketingových kanálů. Komunikační kampaň.

Proč je kurz rekvalifikační?

 • Kurz získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je vhodný pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření a prohloubení kvalifikace stávající.
 • Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které potvrzuje vzdělání v oboru.

Kurz vhodný pro všechny, kteří chtějí:

 • naučit se základy marketingu,
 • získat osvědčení o rekvalifikaci.

Další informace získáte: