Článek daňové poradkyně – Změny v dani z příjmu a v DPH od 1.7.2017

Patří do pravidelné rubriky

Přinášíme Vám článek daňové poradkyně, který se týká současných změn v legislativě.

1.července 2017 byly přijaty dlouho očekávané novely zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty. Původní termín nabytí účinnosti těchto novel byl 1.1.2017, ale vše se zdrželo a díky tomu momentálně musíme velmi pečlivě studovat, od kdy přesně příslušné změny platí. Je totiž možné, že některá změna platí až od příštího roku (1.1.2018), další právě od 1.7.2017 a některé dokonce zpětně od 1.1.2017…

Co hodně zajímá fyzické osoby? Hlavně zvýšení daňového zvýhodnění na děti a způsob uplatňování paušálních výdajů. Pojďme se na to stručně podívat.

Pan Novák je podnikatel, OSVČ, a má tři děti. Pracuje jako IT specialista a je pro něj nejvýhodnější uplatňovat výdaje procentem z příjmů, tedy paušálem ve výši 60%. Jeho manželka je s posledním dítětem na rodičovské dovolené a nepobírá žádné příjmy, ze kterých by si mohla uplatňovat daňové zvýhodnění na děti. Pan Novák by si zvýhodnění uplatňoval rád, ale v posledních letech tomu bránilo ustanovení § 35 ca) – pokud si někdo uplatňuje výdaje paušálem a základ daně z těchto příjmů je víc než 50% z celkového základu daně, nesmí si uplatnit ani děti ani slevu na manželku bez vlastních příjmů. Pan Novák byl přesně tento případ – jeho základ daně byl 100% tvořen tak, že se z příjmu výdaje odečetly paušálem.

Novela zákona toto mění, ale docela komplikovaně. Nejlépe to uvidíme na jednoduchém případě:

Novák měl v roce 2016 příjem 1 200 000 Kč. Uplatnil paušální výdaje ve výši 60%, tj. 720 000 Kč, základ daně byl 480 000 Kč. Novák si vypočítal daň ve výši 15%, tj. 72 000 Kč a uplatnil pouze základní slevu na poplatníka 24 840 Kč. Na dani zaplatil 47 160 Kč. Jiné slevy ani zvýhodnění uplatnit nemohl.

Předpokládejme, že letos (v roce 2017) bude mít příjmy stejné. Protože se změnil zákon, bude si moci vybrat ze dvou variant:

a) Udělá to úplně stejně jako v roce 2016, daň bude stejná
b) Uplatní si paušální výdaje jen do výše dané zákonem po novele, tj. maximálně 600 000 Kč. Jeho daň bude 90 000 Kč, po uplatnění základní slevy na poplatníka tedy 65 160 Kč. Je to víc, ale bude moci využít slevy na manželku (24 840 Kč) a daňové zvýhodnění na děti (13 404 + 19 404 + 24 204 = 57 012Kč). Jeho daň bude nulová a od státu dostane ještě proplacen daňový bonus ve výši 16 692 Kč.

Je zřejmé, že pan Novák již za rok 2017 využije variantu b). Tato varianta (tedy paušální výdaje omezené zákonem jen do určité výše, ale možnost si uplatnit slevy na manželku a děti) bude povinná od zdaňovacího období 2018.

Samozřejmě ne pro všechny poplatníky je tato změna pozitivní… Je nutné ke každému přistupovat individuálně a pečlivě zkoumat, co pro koho a od kdy je výhodné.

Autor článku: Ing. Miroslava Kroftová

Chcete získat více informací o legislativních změnách, které nastaly od 1. 7. 2017 v oblasti daní?

Připravili jsme pro Vás aktuální seminářDaně v podmínkách roku 2017 po novele k 1.7.2017„. Podrobnosti najdete zde.